Potala, o.p.s.

FILMOVÝ KLUB: Waris Shah: Ishq Daa Waaris (bollywoodský film)

Datum / čas
24/01/2007
19:00 - 22:00


Film vypráví okolnosti vzniku balady Heer Ranjha, jedné ze čtyř nejznámějších paňdžábských balad. Za vlády Akbara Velkého byla hudba všemocně podporována. Ale po jeho smrti se prosadil názor, že hudba odvádí pozornost od Boha, a proto byla zakázána. Za zpěv, tanec nebo hraní mohl být člověk zavřen, nebo dokonce i oběšen.

Waris Shah se stává učedníkem guru Baba Makhdooma, který učí, že hudba je dar od Boha. Po popravě svého guru odchází Waris Shah do malé vesnice, aby splnil jeho poslední přání: složil baladu o lásce Heery a Ranjhy. Usídlí se v místní mešitě a skládá svoji baladu. Inspiraci mu dodává dívka Bhagpari, která mu nosí jídlo. Do Warise se zamiluje i Saabo, která se snaží Warise získat za každou cenu.

Každé ráno Waris zpívá nové sloky své balady a celá vesnice mu naslouchá. Jenom místní kadí není spokojený. Pokusí se proti Warisovi poštvat místního guvernéra. Ten je ale okouzlen Warisovým zpěvem, že nesplní svoji povinnost a nenechá Warise uvěznit. Kadí získá nového spojence po návratu Mallika z cest. Mallik se má oženit s Bhagpari a na Warise žárlí. V tom ho mohutně podporuje jeho sestra Saabo. Obviní Warise a Bhagpari z cizoložství. Oba dva bez zranění projdou po žhavém uhlí a tím je prokázána jejich nevinna.

Ale Waris ví, že jeho osudem je složit Heer Ranjhu, nikoliv si vzít Bhagpari. Odmítne její návrh, aby s ní utekl a pokračuje dál v psaní. Veškerá Saabina snaha nevede k ničemu. Ale kadí a Mallik se nehodlají smířit s porážkou.