Potala, o.p.s.

FREE TIBET!? – výstava

Datum / čas
06/03/2013 - 01/04/2013
10:00 - 18:00


FREE TIBET !?

1913 – 2013: 100 let od smlouvy o nezávislosti

Výstava s doprovodnými programy potrvá od 6. března do 1. dubna 2013

Většina fotografií pro výstavu pochází z Knihovny tibetských prací a archivů (LTWA) a k jejich zveřejnění máme laskavé svolení ředitele ctihodného Geše Lhakdora.

Výstava ke 100. výročí smlouvy mezi Tibetem a Mongolskem o vzájemném uznání nezávislosti na Číně po rozpadu čínského císařství přiblíží historický, kulturní i politický vývoj Tibetu nejen v uplynulých sto letech. Snahou občanského sdružení Potala je ukázat důležité okamžiky dějin, příčiny a souvislosti, které utvářely osud Tibetu, a představit historické osobnosti, z nichž některé tyto děje aktivně ovlivňovaly a jiné byly obětí manipulace či zneužití.

Současná politická situace Tibeťanů jakožto menšinového národa v rámci ČLR je kritická. Tibeťané svůj nesouhlas a nespokojenost s tvrdým čínským přístupem a odmítáním jakékoliv diskuse vyjadřují nejen protesty a demonstracemi, ale také nejzazší formou protestu – sebeupálením. Od roku 2009 svůj život veřejně obětovalo v plamenech již více než

100 tibetských Janů Palachů, z nichž většina zemřela. Právě v době, kdy sami rekapitulujeme svoje osobní postoje a hledáme přesnější vyjádření, co pro český národ znamenal Palachův čin, zda měl smysl a co přinesl, se na Tibetské náhorní plošině odehrává zápas o přežití tibetského národa a jeho kultury. Jaké je poselství a jaké jsou požadavky Tibeťanů? Chtějí autonomii či samostatnost? Proč je pro ně politická, sociální, kulturní, lidsko-právní a ekonomická situace v Tibetu neúnosná? A co si o tom myslí Čína? Výstava se pokouší hledat odpověď na zmíněné otázky prostřednictvím faktů a argumentů.

V nástinu vývoje politicko-správního uspořádání Tibetu a pokusů o modernizaci země se návštěvníci seznámí s historickými okolnostmi, které Tibet zavlekly do sítěi obchodních a mocenských zájmů koloniální Britské Indie, císařské Číny a carského Ruska. Jejich tzv. Velká hra (Great Game) skončila vojenským obsazením Tibetu Čínou v 50. letech 20. století.

Bližší pozornost bude věnována vztahům Tibetu a Číny, jak ve starší době, tak zejména od doby vlády 13. dalajlamy a nástupu 14. dalajlamy přes příchod maoistických vojsk, období velkého skoku a kulturní revoluce, ozbrojený odboj Tibeťanů, odchod 14. dalajlamy do exilu a jeho působení na Západě až po současnou situaci v Tibetu i v exilu a krizi tibetsko-čínského dialogu.

Vedle bohatého dokumentačního materiálu, textů smluv a listin či dobových map jsou těžištěm výstavy unikátní historické fotografie z archivů tibetských exilových institucí, ale i trojrozměrné exponáty – např. sbírka historických tibetských mincí a bankovek.

Expozice rovněž přibližuje témata, v nichž se veřejnost i média občas ztrácejí – instituci dalajlamů, vztah náboženství a světské moci v Tibetu, roli regentů, ambanů a převtělenců, vztah dalajlamů a pančhenlamů, exilovou vládu a exilové instituce. Část výstavy je věnována vztahu našich zemí a Tibetu – od počátku poznávání až po návštěvy 14. dalajlamy v České republice.

Doprovodný program k výstavě nabídne sérii přednášek a besed s hosty, promítání dokumentárních filmů, hudební a literární večery, komentované prohlídky; pro školy nebo skupiny je možné objednat program podle požadavků.

http://www.nrpraha.cz/program/343/free-tibet/