Potala, o.p.s.

Mantra: cesta k vysvobození

Datum / čas
23/05/2018
16:00


Přijměte srdečné pozvání na setkání s tibetoložkou Zuzanou Ondomišiovou a lektorkou Kundaliní jógy Gábinou Janskou. Večer bude věnovaný mantrám z pohledu tibetského buddhismu, hinduismu a jógy. Pozvání přijal také hudebník pan Jiří Mazánek, který bude prokládat povídání hrou na tradiční indické nástroje. Zazpíváme si mantry a ochutnáme tradiční indické a tibetské speciality.

„Člověk nahlížející do svého nitra nemůže spatřit pravou existenci svého átmanu, protože mysl je rozrušována větry tužeb a vlnami myšlenek a představ. Když se vítr utiší a vlny opadnou, zanechávajíce mysl tichou a jasnou, zrcadlení je přesné. Člověk spatří své pravé Já a vidí, že se od Boha nijak neliší.“ Šrí Dhjánjógí Madhusúdandásdží Mahárádž

Mantra v překladu ze sanskrtu znamená nástroj mysli („man-“ je kořen od slovesa myslet, přípona „-tra“ znamená nástroj). Mantra slouží k opakovanému recitování, ať už nahlas nebo v duchu. Cílem meditace s mantrou je zklidnit naši mysl a dosáhnout vysvobození.

K soustředění se na mantru pomáhá počítadlo manter, takzvaná „džapa mála“, což je náhrdelník ze 108 korálků. Dlouhé opakování mantry se nazývá „džapa“ a je v řádech tisíců. Když je mantra neustále přítomna ve vědomí, je to „adžapa džapa“. Už nevyvíjíme žádné úsilí při recitaci, ale mantra nám přesto neustále zní na pozadí.

„Džapa je voláním energie, která je mimo nás. V okamžiku, kdy prožijeme skutečnost, že existuje něco mimo nás, jsme prostřednictvím síly naší myšlenkové vlny spojeni s Bohem.“ Yogi Bhajan

Zuzana Ondimišiová je etnografka a tibetoložka. Poprvé navštívila Tibet v roce 1988 a od té doby se tam vrací pravidelně. Věnuje se zpřístupňování tibetské kultury prostřednictvím přednášek a výstav, spolupracovala na přípravě řady dokumentárních filmů a vydávání literatury o Tibetu a buddhismu. Externě působila na FF UK v Praze, v současné době přednáší na FF Ostravské univerzity. Je spoluzakladatelkou obecně prospěšné společnosti Potala. www.potala.cz

Gábina Janská se věnuje meditacím. Je lektorkou Kundaliní jógy a praktikantkou meditativního umění z indické tradice Sat Nam Rasayan. Má několikaleté zkušenosti s meditací i džapou. V Himálajském centru vede pravidelné kurzy meditace. www.BeTheLight.cz

Jiří Mazánek je hudebník a učitel jógy. Jógu začal cvičit již v 16 letech a od hry na kytaru dospěl ke studiu duchovních aspektů a působení hudby, především indické. Lásku k indické filozofii a znalosti jógy propojil s aktivním hudebním působením – od 70. let minulého století hrál a zpíval v hudebních formacích Amalgam, Relaxace, Extatic Trans Music (zal. 1994), Alikvotní čtyřka (zal. 1996). S indickou a duchovní hudbou seznamuje posluchače na svých koncertech po celé ČR i v pořadech pro radia. V roce 1990 založil Středisko vnitřního sebeuskutečnění Pražská prajága, v současnosti vede kurzy náda jógy, mantra jógy, tantra jógy a meditace. www.jirimazanek.cz

Vstupné: dobrovolný příspěvek – doporučená výše 150 Kč