Potala, o.p.s.

Na divoký sever Evropy s Olgou Koubskou

Datum / čas
09/05/2018
18:00


Vyprávění s promítáním fotografií, poslechem hudby a další ukázkou kultury původních obyvatel nejsevernější oblasti Skandinávie, z nichž se velká část hlásí k sámské národní příslušnosti.

Je to země polárních nocí, sobů, losů, polárních září, dlouhých a tuhých zim a krajina chudá na benzinové pumpy.  

Sámové jsou jediní domorodí obyvatelé Skandinávie, kteří jsou uznáváni a chráněni v rámci mezinárodních úmluv o domorodých národech a jsou tedy nejsevernějším původním obyvatelstvem Evropy.

Olga Koubská mezi nimi strávila 6 let a dobře poznala nejen jejich historii, ale i současný život. Zblízka zažívala jejich humor, pozorovala sílu tradic a národní hrdosti, ale i diskriminaci a hledání identity. I Sámové řeší otázku, zda tradice konzervovat do muzea a pak je jen kopírovat, nebo zda je „přípustné“, aby je nové generace modifikovaly svým každodenním žitím. Je transformace tradic jejich dehonestací a oslabením, nebo je to jen nezbytné přizpůsobení v proměnách času?