Potala, o.p.s.

NÁRODNOSTNÍ MENŠINY V ČÍNĚ

Datum / čas
20/01/2011
18:30 - 20:30


Nejen Tibeťané a Ujguři, ale desítky dalších etnik a etnických skupin mají svou vlastní zajímavou historii, kulturu, náboženství, jazyk a písmo.
Nina Kopp, sinoložka, která v Číně řadu let pobývala, vás ve své přednášce doplněné promítáním seznámí s touto pestrou směsicí lidských kultur i s jejich postavením v minulosti a jejich současnou situací.