Potala, o.p.s.

NEPÁLSKÉ DNY V TĚŠANECH 2009

Datum / čas
12/05/2009 - 07/06/2009
Celý den


V ý s t a v a
Nepál – nástroje lidové hudby
fotografie nepálských lidových hudebních nástrojů a hudebníků při různých svátcích

12. 5. – 7. 6. 2009 v Kovárně v Těšanech
otevřeno po dohodě na tel. č. 774137622 út-ne 9-17 hodin

V ý t v a r n ě – t e c h n i c k á   d í l n a 
Výroba jednoduchého hudebního nástroje podle nepálského vzoru
12. – 15. 5 2009 – pro školní skupiny na objednávku 541 421 411 – PhDr. Slavíková,
Mgr. Přikrylová, e-mail: slavikova@technicalmuseum.cz, prikrylova@technicalmuseum.cz
Vstupné Kč 25,-

D o p r o v o d n ý   p r o g r a m   v   n e d ě l i   17.  k v ě t n a

10 – 11,30 hodin
Výroba jednoduchého hudebního nástroje podle nepálského vzoru
dílna pro rodiče s dětmi

od 14 hodin
Nepálsko-české odpoledne s lidovou hudbou – posezení a povídání o nepálské hudbě, hudebnících, hudební ukázky ze záznamu na CD a DVD, česká hudba -cimbálka Donava – je možno si přinést vlastní občerstvení

Vstupné tento den – zdarma – akce se koná k Mezinárodnímu dni muzeí.

Tento projekt se koná za podpory Ministerstva zahraničních věcí ČR, EGÚ Brno, a. s., CK KIWI a EXTREM TOUR