Potala, o.p.s.

Obřad k Buddhovi medicíny (tibetsky Sanggjä Mänla, sanskrtsky Bhaišadžjaguru) povede dr. Čhangčhub Zöpa

Datum / čas
18/05/2019
17:00


Další z tradičních a často používaných obřadů tibetského buddhismu, s nímž se můžete zblízka obeznámit.

Praxe Buddhy medicíny nebo také Buddhy Léčitele, Nejvyššího Léčitele je účinnou metodou, jak posílit uzdravovací schopnosti sám u sebe i vůči druhým, ale také pro překonání vnitřních nemocí připoutanosti, nenávisti a nevědomosti. Meditace na Buddhu medicíny pomáhá zvládnout a umenšit tělesné a duševní nemoci a utrpení.