Potala, o.p.s.

Osm let v Tibetu v Kacanovech

Datum / čas
17/05/2014
15:00


Radosti o.s. pořádají hudební festival na podporu vzdělání tibetských dětí 

Hlavní host LAURA A JEJÍ TYGŘI
Program pro děti i dospělé
Občerstvení a spousta milých lidí