Potala, o.p.s.

Přednáškový cyklus akad. arch. Oldřicha Hozmana ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

Datum / čas
05/06/2010
Celý den


Sobotní celodenní seminář.
Během celodenního semináře si prohloubíme znalosti všech témat předešlých seminářů. Základním pohledem na organickou architekturu se prolínají úrovně duševně duchovní, astrální, éterická a fyzická. Pro každou z těchto úrovní bude zařazeno v rámci semináře tělesné cvičení. Budeme se tak moci lépe spojit s víceúrovňovými vlastnostmi člověka, architektury a přírody. Po skončení semináře se uskuteční exkurze v prostorách Domu osobního rozvoje Maitrea. Podíváme se na praktické ukázky řešení prostor podle principů feng shui a na zdravé přírodní materiály použité při rekonstrukci domu. Potom bude následovat hodinová venkovní procházka. Navštívíme některá významná energetická místa ve vztahu k tématům semináře.