Potala, o.p.s.

Smrt je jako… převléknout si šaty

Datum / čas
05/03/2016
08:00


Celodenní přednáška/školení ctihodné Tenzin Palmo

“Mám tendenci o smrti smýšlet jako o převléknutí si šatů, když už jsou staré a obnošené, spíše než jako o nějakém absolutním konci.“
Jeho Svatost dalajlama

Téma smrti a umírání mnoha lidem způsobí, že se cítí nepohodlně. V konverzaci zavládne trapné ticho a snažíme se přejít a jiné téma. Přitom je to ale věc naprosto přirozená, která čeká každého z nás osobně a se kterou se pravděpodobně budeme dříve či později vypořádávat v podobě odchodu někoho blízkého. Jeho Svatost dalajlama říká, že snažit se vytěsnit myšlenky na smrt je jako kdyby člověk věděl, že má někam cestovat a tvrdošíjně se bránil pohledu do mapy nebo jízdních řádů.

Smrt je v buddhismu tématem velmi důležitým a příprava na smrt se považuje za velmi důležitou. Texty velmi podrobně popisují, co přesně se při umírání odehrává, jak mysl opouští tělo a přechází do dalšího života. Hodně pozornosti je rovněž věnováno přípravě na smrt, protože to bude právě stav mysli  v okamžiku smrti, který rozhodne o našem dalším osudu – a tento okamžik může přijít kdykoli.

Budeme mít celý jeden den na to, abychom se společně podívali, jak se buddhismus smrt v širším kontextu karmy a pomíjivosti vysvětluje, jak o ní uvažovat a meditovat (což si i vyzkoušíme) a jak pomoct ostatním v kritickém čase přechodu z jednoho života do druhého. Dojdeme doufejme k závěru, že realistický a otevřený postoj ke smrti a umírání nevede ke ztrátě radosti ze života, ale naopak k jeho hlubšímu pochopení a ocenění, ke zbavení se strachu a k vnitřnímu pokoji a štěstí.


Ctihodná Tenzin Palmo potkala budddhismus tibetské tradice na Novém Zélandu, když se přihlásila jako dobrovolnice do centra Nadace pro zachování mahájánové tradice. V roce 2008 přijala útočiště (oficiálně se stala buddhistkou) od lámy Zopy rinpočhe. Tři roky na to, v březnu 2012, přijala mnišské sliby od Jeho Svatosti dalajlamy.  Poté absolvovala tříletý Základní program buddhistických studií v italském Institutu lámy Congkhapy. Nyní žije a studuje v klášteře Kopan v Nepálu.