Potala, o.p.s.

Studium buddhistického textu “LAM RIM střední délky”

Datum / čas
04/10/2016
16:00


Lam Rim, neboli Postupná stezka k osvícení , je typická pro tibetský mahájánový buddhismus. Jsou to všechna učení Buddhy zhuštěná a seřazená tak, jak je nutno postupně je praktikovat, abychom plně rozvinuli úžasný potenciál své mysli.

Studiem celé Postupné stezky k osvícení lze získat velice dobrý přehled o tom, čemu buddhisté věří a o co usilují, a také základ k vlastnímu individuálnímu praktikování Dharmy ­ Buddhova učení.

Lam Rim střední délky je dílem Lámy Congkhapy, tibetského mnicha a učence, znalce učení sútry i tantry a zakladatele školy Gelug („řád ctnosti“), který žil přibližně v době Karla IV.

Během dvou let budeme společně do hloubky poznávat témata jako vzácné lidské zrození, pomíjivost a smrt, útočiště ve Třech Klenotech, Čtyři vznešené pravdy, bódhičitta, prázdnota inherentní existence aj. Budeme mít příležitost na tato témata
meditovat, včetně několikadenního meditačního ústraní jednou za
rok.

Studium bude probíhat za vzdáleného vedení ctihodné Tenzin Palmo, české mnišky, která potkala budddhismus tibetské tradice na Novém Zélandu, když se přihlásila jako dobrovolnice do centra Nadace pro zachování mahájánové tradice (FPMT) . V roce 2008 přijala útočiště (oficiálně se stala buddhistkou) od lámy Zopy
rinpočhe. Tři roky na to, v březnu 2012, přijala mnišské sliby od Jeho Svatosti dalajlamy. Poté absolvovala tříletý Základní program buddhistických studií v italském Institutu lámy Congkhapy . Nyní druhým rokem žije a studuje v klášteře Kopan v Nepálu. Je registrovanou učitelkou buddismu organizace FPMT.

Každý měsíc si doma prostudujeme cca 15 stran textu a při společných setkáních pak budeme odpovídat na dotazy k textu, které pro nás připraví ct. Tenzin a ke kterým při studiu dojdeme my.

Studium zahájíme 4. 10. 2016 v 18:00 a bude probíhat pravidelně, vždy 1. úterý v měsíci. Na studium bude navazovat společná meditace, vždy 3. neděli v měsíci od 19:00 (od 16. 10. 2016).

Budeme se scházet v prostorách himalájského centra Potala, Horovo nám. 3, P­ 8 Více info 604 296 296 (Lukáš) nebo 603 978 060 (Jitka). Přihlášky zasílejte do 15. 9. na dharma@potala.cz.