Potala, o.p.s.

Svátek SAGA DAWA

Datum / čas
17/06/2019
17:00 - 18:30


Svátek Saga Dawa, jeden z nejdůležitějších svátků tibetského kalendáře, vrcholí o úplňku čtrvtého lunárního měsíce, kdy si Tibeťané připomínají tři významné události ze života Buddhy Šákjamuniho: jeho narození, dosažení osvícení či probuzení a smrt, neboli odchod do parinirvány.

Svátku Saga Dawa se také říká Svátek světel a prospěšných zásluh. Tento lunární svátek letos spadá do období od 16. do 18. června. Vrcholem svátku je den, kdy se zmnohonásobují veškeré zásluhy a prospěch plynoucí z pozitivních činů, a to je letos právě 17. 6.

Součástí oslavy svátku a obřadu, který povede mnich a lékař Čhangčhub Zöpa, bude příprava a obětování chogu, což je tradiční obětina vyrobená z pražené mouky campy, másla, medu, ořechů a sušeného ovoce, a gurujóga.

(Kdo by chtěl pomoci s přípravami, ozvěte se, bude to cca 2 – 3 hodiny před začátkem obřadu, ještě upřesníme.) 

Každý účastník může jako symbolickou obětinu přinést svíčky, vonné tyčinky, květiny, ovoce, suché potrviny, ale pozor – pouze vegetariánské produkty! Nepřinášejte jako obětinu nic použitého, starého, otlučeného!

V případě dobrého počasí se obřad uskuteční venku ve dvoře. Společně vztyčíme i darčhen, vysokou tyč, na niž navážeme šňůry s tibetskými praporky.

Obřad je přístupný pro všechny zdarma, nicméně dary – ať už na léčbu nemajetných pacientů v Indii, nebo ve prospěch projektů pro Tibeťany – jsou vítány, a zmnohonásobují se!

Po celý víkend a v pondělí budou také v prostorách Himálajského centra vystaveny různé fotografie z Tibetu, drobné i větší artefakty včetně maleb na plátně thangka, rituálních zvonečků, bubínků apod., jež si můžete zakoupit a přispět tak na charitativní projekty. Možná dojde i na malou aukci. Přínos z takové podpory se právě během Saga Dawy zmnohonásobuje!