Potala, o.p.s.

Tibet, země s vlastním jazykem

Datum / čas
01/02/2019 - 28/03/2019
16:00 - 15:00


Slavnostní zahájení výstavy proběhne v pátek 1. 3. 2019 v 17h ve výstavním sále MKZ.

O tématu promluví etnoložka Zuzana Ondomišiová.

Dozvíte se zde něco o tibetské vlajce jako symbolu, můžete si přečíst stručnou historii, představujeme zde Jeho Svatost XIV. dalajlamu osobně a můžete posoudit i způsob, jak se dalajlama jako duchovní vůdce vybírá.
Budeme se ale věnovat i tibetskému jazyku formou obrazů z česko-tibetského slabikáře a životu severovýchodního Tibetu ve fotografiích pořízených v roce 2016. Výstavu doplní také trojrozměrné ukázky například mnišského oděvu i předmětů denní potřeby.
Výstava vznikla ve spolupráci se spolkem Lungta a obecně prospěšnou společností Potala. Děkujeme konkrétně ředitelce Lungty, paní Editě Kleckerové a etnoložce Zuzaně Ondomišiové.