Potala, o.p.s.

TIBETSKÝ LÉKAŘ dr. ČHANGČHUB ZÖPA – RITUÁL ČÖ

Datum / čas
06/05/2014
19:30


RITUÁL ČÖ

je prastarý buddhistický rituál, který se tradičně provádí na odlehlých místech a pohřebištích. Je známý pro své léčivé účinky v oblasti fyzické i emocionální léčby, je vhodný také k léčbě mentálních poruch a duševního utrpení.

Pro čö neexistují žádné jednotné pokyny, kterými je nutno se řídit, ani speciální techniky, které by adept měl studovat. Pro blahodárné účinky obřadu stačí položit se na zem, uvolnit se a těžit z předností léčebného účinku. Tento rituál je vhodný pro všechny, ať už jsou zdraví, anebo trpí přechodnými nebo chronickými chorobami.

Pro účastníky rituál zahrnuje naslouchání obřadní hudbě, modlitbám, mantrám, posvátným zvukům jazyka sanskrtu a přihlížení provádění tibetských muder. Obětiny a meditace slouží k odstranění destruktivních emocí a negativních překážek.

Na večerní akce je vstup volný, váš případný dobrovolný příspěvek samozřejmě uvítáme.