Potala, o.p.s.

Večer pro Tibet

Datum / čas
10/03/2008
19:00 - 21:00


Přednáška s promítáním o himalájském vysokohorském kraji Zanskar a o stavbě sluneční školy pro děti v indickém Himaláji, kterou zde staví občanské sdružení Surya.

Přednáší Gabriella Lagnerová z Prahy.

Promítání dokumentárního filmu Nářek sněžného lva o situaci v Tibetu od 50. let cca do roku 2003, který zapůjčilo o.s. Potala

Občerstvení zajištěno

Vstupné dobrovolné

Výtěžek z akce bude věnován na konto veřejné sbírky Potala pro sirotky a uprchlíky v tibetské dětské SOS vesničce v Biru u Dharamsaly

Akce se koná na připomínku okupace Tibetu čínskou armádou.
Pořádá INEX – SDA Kostelecké Horky

Spolupořadatelem akce je OÚ Kostelecké Horky.

 

Změna programu vyhrazena, pořadatel si vyhrazuje právo i na úplné zrušení akce.

Sledujte prosím www.inexsda.kosteleckehorky.cz nebo info na 494 547 012.