Potala, o.p.s.

ZAPOVĚZENÉ ÚDOLÍ CCHUM (TSUM)

Datum / čas
16/01/2013
18:30


  

 

 

Cestovatelská dvojice Jana a Vladimír Příhodovi vás zavedou do donedávna ZAPOVĚZENÉHO ÚDOLÍ CCHUM (TSUM) na hranici Nepálu a Tibetu, které bylo v 60. letech 20. století jednou ze základen tibetského odboje proti čínské okupaci Tibetu. S pomocí archivního filmového dokumentu porovnáme tehdejší a dnešní život a situaci jeho obyvatel, pokusíme se identifikovat vesnice i kláštery.

Tropickými soutěskami přes lesy mírného pásma až k ledovcům Himálaje musíte vystoupat, abyste pronikli do údolí Cchum, desítky let uzavřeného pro cizince včetně horolezců, vedoucího k dvěma sedlům do tibetské horské pouště i do amfiteátru Ganéš Himálu. Údolí plné klášterů, kde se ubytujete na podlaze přímo pod sochou Guru Rinpočheho, najíte s mniškami nebo zemědělci. Zvířata nejsou zabíjena a ani nesmí být za tímto účelem prodána. Z jedné strany se do údolí začínají tlačit velké skupiny turistů, z tibetských sedel se vedle pašeráků občas vynoří i cizí vojsko na koních…