Potala, o.p.s.

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (2001)

V průběhu roku 2001 pokračovalo úsilí NF Potala různými formami (přednášky, výstavy, kurzy, rádia, televize, články apod.) seznamovat nejširší veřejnost s existencí, činnostmi a programy nadačního fondu Potala a s dějinami, kulturou a tradicemi Tibetu.

Vedle již tradičních březnových Dnů Tibetu, kdy každoročně vzrůstá zájem veřejnosti i médií o problematiku Tibetu, byla největší kulturní akcí uplynulého roku spoluúčast NF Potala na organizaci a zajištění tří vystoupení a pobytu jednadvacetičlenného souboru Tibetského institutu múzických umění z exilové Dharamsaly (Indie) v České republice.

DLOUHODOBÉ PROGRAMY FINANČNÍ PODPORY NF POTALA

1) 111 – Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Biru nedaleko Dharamsaly

V roce 2001 byla na program 111 odeslána částka 38 778,- Kč odpovídající částce 1 000 USD jako nadační příspěvek nadačního fondu Potala na provoz tibetské dětské vesničky s internátní školou v Biru, kterou spravuje Tibetská dětská vesnička v Dharamsale.

Tato částka byla shromážděna na bankovním účtu NF Potala v období od dubna 2000 do června 2001. Program, vyhlášený již v roce 1999, je nadále ponechán v platnosti.

2) 222 – Podpora studia tibetských studentů v České republice

Pro program 222 se dosud nepodařilo získat širší finanční zdroje a možnosti jejich dostatečného doplňování i v budoucnu, proto nebyla dosud zahájena žádná oficiální jednání s představiteli univerzit a vysokých škol ani příslušnými pracovníky ministerstva školství, resp. ministerstva zahraničních věcí atd., za jakých podmínek by bylo možno poskytnout prostor pro vzdělání na našich školách pro vybrané perspektivní studenty z tibetského exilu v Indii či Nepálu. Shromažďování finančních prostředků bude pokračovat i v příštím období tak, aby bylo možno co nejdříve zahájit příslušná jednání.

3) 113 – Podpora tibetského učitele

Finanční prostředky pro třetí program byly stejně jako v minulosti i v roce 2001 získávány především z kurzů tibetského jazyka, organizovaných ve spolupráci s Centrem Potala.

Tibetský učitel Tändzin Dargjä z indické Dharamsaly působil v České republice po celý rok 2001. Jeho pobyt skončí v polovině roku 2002. V průběhu roku 2001 byl tibetskému učiteli Tändzinovi Dargjämu poskytnut nadační příspěvek ve formě grantu v celkové výši 18 000,- Kč. V druhé polovině roku 2001 byl jeho pobyt v České republice podporován finančně také z Tibetského centra pro střední a východní Evropu v Budapešti (Tibet House Foundation), proto jsme po vzájemné dohodě NF Potala s Tändzinem Dargjäm vyplácení grantu pozastavili.

NOVÝ DLOUHODOBÝ PROGRAM FINANČNÍ PODPORY NF POTALA

4) 122 – Projekt pro nevidomé v Tibetu

V roce 2000 jsme navázali spolupráci s holandsko-německým Projektem pro nevidomé v Tibetu, sídlícím ve Lhase. V průběhu roku 2001 jsme se snažili seznámit naši veřejnost s existencí a prvními úspěchy tohoto ojedinělého projektu a jeho podporu jsme zařadili mezi naše dlouhodobé programy. V roce 2001 se podařilo shromáždit pro slepé děti zatím jen 2 707 Kč, předány budou v příštím období. Bližší informace o slepecké škole ve Lhase najdete na našich webových stránkách www.potala.cz.

JEDNOTLIVÉ AKCE V ROCE 2001
které pořádal nebo se na nich prezentoval NF Potala

 • 13.-14. 1. Výstaviště Brno, Veletrh cestovního ruchu – Go kamera – prezentace NF Potala, informační stánek
 • 17. 2. Centrum Potala, Praha – přednáška Tradiční medicína Tibetu
 • 20. 2. kulturní středisko Turnov – přednáška s promítáním, prezentace, info
 • 21. 2. Státní vědecká knihovna Ústí n. Labem – přednáška s promítáním, prezentace, info
 • 1.-28.2. Kostel P. Marie Sněžné, Praha – výstava fotografií Petra Kuneše a Leoše Kohouta o Ladaku a Západním Himálaji
 • 28. 2. Bezejmenná čajovna, Šťáhlavice u Plzně – přednáška Duchovní dějiny Tibetu s promítáním diapozitivů

Dny Tibetu

 • 4.-31.3. Čajovna Kuba-Pařízek, Jihlava – výstava fotografií Zuzany Ondomišiové: Krajina a lidé Tibetské náhorní planiny
 • 7.-31.3. Klub Vrak Bar, Jihlava – výstava fotografií Petra Kuneše a Leoše Kohouta: Indie – příroda a kultura Západního Himálaje
 • 7. 3. Centrum Potala, Praha – beseda o Tibetu
 • 8. 3. Rádio Svobodná Evropa – rozhovor o aktuální situaci v Tibetu
 • 9. 3. Anglické vysílání ČRo – rozhovor o akcích v rámci Dnů Tibetu
 • 9. 3. Dobré ráno (pořad ČT) – Dny Tibetu a info o Potale
 • 9. 3. Letadlo (pořad ČT) na téma Tibet, hosté Z. Ondomišiová a M. Vašut
 • 8.3.-31.5. zapůjčení diapozitivů pro pořad ÓM – země klidu v pražském Planetáriu
 • 16. 3. Čajovna Kuba-Pařízek, Jihlava – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 23.-25.3. natáčení pro multikulturní magazín ČT Velký vůz
 • 29. 3. Klub Vrak Bar, Jihlava – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 31. 3. velikonoční jarmark waldorfských tříd ZŠ Ruzyně – prezentace NF Potala
 • 11. 4. Národní zemědělské muzeum, Praha – přednáška s diapozitivy Tibet známý a neznámý
 • 23. 4. Hvězdárna a planetárium Zámeček, Hradec Králové – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 25. 4. Státní vědecká knihovna, Ústí n. Labem – přednáška s promítáním diapozitivů -Tibet a jeho kultura
 • 3. 5. zahájení výstavy o Tibetu v Brně (uspořádala Galerie Malý Tibet) – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 9. 5. Vysoká škola zemědělská, Praha-Suchdol – přednáška s promítáním
 • 14. 5. KD Nivy, Trutnov – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 15.5.–16.6. Slovanský dům, Praha – výstava fotografií Marka Vašuta – prezentace NF Potala
 • 9. –11. 6. Palác Akropolis, Praha – Tibet v pohybu

Vystoupení hudebního a divadelního souboru Tibetského institutu múzických umění (TIPA) z indické Dharamsaly

Příprava a organizační zajištění této kulturní akce i její prezentace prostřednictvím médií zabrala jejím pořadatelům, k nimž vedle NF Potala patřilo občanské sdružení Lungta a agentura East Base několik měsíců. S velkým nasazením bylo nutno aktuálně řešit vše – od koordinace termínu vystoupení přes zařizování formalit spojených s udělením víz až po přípravu pobytu, zabezpečení jednotlivých vystoupení, doprovodných programů, zpracování tiskových a informačních materiálů a jejich zpřístupnění v českém jazyce.

Nadační fond Potala se jako spolupořadatel této akce podílel na přípravě projektu a podkladů pro žádost o grant kulturního odboru magistrátu hl. města Prahy. Ve výběrovém řízení byl projektu přidělen grant ve výši 200 000,- Kč (vyúčtován podle smlouvy v účetnictví občanského sdružení Lungta). Dále se NF Potala podařilo získat dva sponzory, kteří přispěli na přípravu a zajištění této významné divadelní a hudební události celkem částkou 50 000,- Kč.

Hlavní celoodpolední program s vystoupením souboru a mnoha dalších doprovodných akcí byl plánován na otevřené jeviště v Jelením příkopu Pražského hradu, další dvě vystoupení do Paláce Akropolis na pražském Žižkově. Představení na otevřené scéně v Jelením příkopu muselo být z důvodu nevhodného počasí (několikadenní déšť způsobil kromě jiného problém s instalováním technických zařízení) na poslední chvíli přeloženo pod střechu Paláce Akropolis. Menší kapacita sálu a především stornování objednaných služeb pro Jelení příkop (technici, zvukaři, mobilní veřejné toalety atd., atd.) způsobily, že se rozpočet akce dostal do minusu. I přes tuto organizační nepříjemnost vzbudila všechna tři vystoupení zájem veřejnosti i odborníků o tradiční tibetskou kulturu. NF Potala se jako spolupořadatel podílel na uhrazení ztráty částkou 31 408,70 Kč.

 • 21.-24.7. hudební festival Králíky – informační stánek s výstavkou fotografií a materiály NF Potala
 • prosinec adventní jarmark waldorfských tříd ZŠ Ruzyně – prezentace NF Potala
 • 7.- 9.12. víkendový workshop Kursu o Tibetu s názvem OTAZNÍKY NAD TIBETEM věnovaný současné politické, kulturní a ekonomické situaci Tibetu, vývoje tibetské společnosti od 50. let 20. století do současnosti, stavu lidských práv (10.12. – Mezinárodní den lidských práv) přednáška s promítáním diapozitivů TIBET V EXILU – o životě a problémech exulantů, kteří od roku 1959 odcházeli a dosud odcházejí z Tibetu zejména do Indie i dalších zemí

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Kurs o Tibetu

V červnu 2001 skončil druhý ročník (září 2000-červen 2001) pravidelného cyklu přednášek a dalších akcí nazvaný Kurs o Tibetu. Podrobné informace o jednotlivých přednáškách zveřejňujeme na našich internetových stránkách.

V listopadu 2001byl zahájen již třetí ročník Kursu o Tibetu, určený veřejnosti. Na tento ročník se nám podařilo získat grant Městské části Praha 8 ve výši 6 000,- Kč, který jsme čerpali až od ledna 2002. Pro vzrůstající zájem pražských i mimopražských příznivců Tibetu

a tibetské kultury jsme pro školní rok 2001/2002 zvolili střídání čtyřhodinových sobotních odpoledních tematických bloků s dvouhodinovými středečními přednáškami při frekvenci dvě akce měsíčně. Do programu byly zařazeny i víkendové workshopy konané mimo Prahu. Kurs pořádáme ve spolupráci s o.s. Lungta.

Kursy tibetského jazyka

V průběhu roku 2001 dobíhaly kursy tibetštiny zahájené v předcházejícím roce a od listopadu byl otevřen nový kurs pro začátečníky. Pracovní povolení tibetského učitele Tändzin Dargjäho skončí v červnu 2002. Tändzin Dargjä se kromě výuky tibetštiny zúčastnil mnoha setkání s veřejností v řadě českých a moravských měst, při nichž posluchače seznamoval s otázkou Tibetu a situací Tibeťanů v exilu.

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NF POTALA

Na základě smlouvy o spolupráci NF Potala průběžně využívá ke svým akcím, pracovním schůzkám a zasedáním správní rady prostory Centra Potala, kde neplatí žádné nájemné ani související služby (elektřina, plyn, topení…), pouze částečně přispívá na úhradu poplatků za telefon a internet. V 2001 připadalo z výtěžku z Kursu o Tibetu a kursů tibetštiny 20% na provoz Centra Potala, 80 % obdržel Nadační fond Potala. Již ve školním roce 2000/2001 jsme se rozhodli snížit vstupné na Kurs o Tibetu téměř na polovinu (ze 70,- Kč na 40,- Kč), neboť jej navštěvují převážně studenti a mladí lidé. Příjmy z kursovného jsme se tentokrát rozhodli věnovat na provoz Centra Potala. U kursů tibetštiny stále zůstává poměr 20/80, přičemž finanční prostředky získané z výuky tibetského jazyka slouží k podpoře působení tibetského učitele v České republice.

O naší činnosti a programech i dalších tématech souvisejících s oblastí tibetské kultury a Tibeťanů jsme průběžně informovali na našich internetových stránkách, které v roce 2001 zaznamenaly 45 057 přístupů uživatelů.

ZÁVĚR

V roce 2001 představovala řada pravidelných i příležitostných aktivit neustále vzrůstající nápor na odborné a zejména časové zatížení členů správní rady NF Potala. Na tomto místě bychom rádi poděkovali všem dobrovolníkům, kteří se příležitostně zapojují do přípravy a zabezpečení průběhu jednotlivých akcí a pomáhají s prezentováním programů a činností NF Potala. Trend rostoucího zájmu mimopražské veřejnosti o naše akce i o uspořádání přednášek a promítání o Tibetu v řadě míst mimo Prahu trvá, stále se nám však prozatím nedaří vyřešit uspokojivě otázku časové a personální náročnosti, která z toho pro členy správní rady NF Potala vyplývá. Zodpovídání stále vzrůstajícího množství dotazů (e-mailem i poštou) i průběžná aktualizace a rozšiřování našich internetových stránek jsou dalšími oblastmi, kde bojujeme s časem.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2001

Roční uzávěrka za rok 2001
převod z r. 2000 96 302,59 Kč
příjmy 194 004,28 Kč
výdaje 182 437,53 Kč
zůstatek 107 869,34 Kč

Příjmy v roce 2001
druh příjmu částka
dary 108 804,00
z akcí Centra Potala 22 833,50
grant MČ Praha 8 na Kurs o Tibetu 6 000,00
sponzorský přísp. na výstavu fotografií 4 000,00
sponzorské dary na vystoupení TIPA 50 000,00
benefiční přednášky ve prospěch NF 1 410,00
prodej tibetských vlajek 440,00
úroky na BÚ 516,78
celkem 194 004,28

Výdaje v roce 2001
druh výdaje částka
příspěvek pro Tibetskou dětskou vesničku 38 778,00
příspěvek pro tradiční tibetskou školu ve Lhase 3 770,00
grant – tibetský učitel 18 000,00
výdaje na správu (telef., pošt., cest., kanc. potř.) 7451,75
bankovní poplatky 4 787,78
výstava fotografií (vázaný sponzorský příspěvek) 4 000,00
výstava, prezentace a info na festivalu v Králíkách 4 241,30
vázaný sponzorský příspěvek na vystoupení TIPA 50 000,00
podíl na nákladech vystoupení TIPA 31 408,70
vrácení vázaného příspěvku na vyhlášení grantu 20 000,00
celkem 182 437,53

Příjmy podle účelu
účel částka
111-vesničky 65 313,50Kč
222-student 25 826,00 Kč
113-tibetský učitel 16 011,00 Kč
122-projekt pro nevidomé Lhasa 2 707,00 Kč
133-tradič. škola v Tibetu(waldorf.děti) 3 770,00 Kč
nespecifikované dary 18 730,00 Kč
celkem 132 357,50 Kč

PODĚKOVÁNÍ PŘISPĚVATELŮM

Nadační fond Potala srdečně děkuje všem, kteří v roce 2001 podpořili naše programy pomoci Tibeťanům a tibetské kultuře. Chceme poděkovat i těm z vás, kteří zde své jméno nenajdou, přestože na účet NF Potala poslali svůj příspěvek. Stává se to v případech, kdy byla částka poslána složenkou prostřednictvím České pošty. Podle toho, jak byla složenka vyplněna, se někdy na našem bankovním výpisu objevuje pouze informace, že částku převedla Česká pošta, a podle sdělení pracovníků České spořitelny, u níž je náš účet veden, v takovém případě nelze jméno dárce dohledat. Jestliže v seznamu dárců vaše jméno chybí a nechcete zůstat v anonymitě, prosíme, kontaktujte nás.

Seznam dárců:

p. Bartoš
Bureš Jaroslav
Dostál Tomáš
Dvořáček Tomáš
Forejt Ondřej
Frajt Roman, ing.
Gronychová Lucie
p. Gunter
Hála Matěj
Hrbáč Pavel
Jermanová Radmila
Jezbera Radek
Jirásko Ladislav, Alpy, s. r. o.
Kagyu Samye Dzong Plzeň
Kappl Miroslav
Kouřil Martin
Kremlička Vít
Lebloch Dalibor, MUDr.
Lochman Tomáš, ing.
Lungta, o.s.
Macháčková Blanka
Maixner Jakub
Miklovičová Petra
Mlejnková Eva
Novák David
Nováková Martina
Pančochová Jaroslava
Pávová Michaela
Polánková Marie
Rádl Michal
R-Presse spol. s r. o.
Schutz Štěpán
Simona Procházková
Karel Ježek
Slepička Martin
Stach Jiří
Starck Karel
Stolín J.
Šírlovi Oskar a Zdena
Šmilauerová Rita
Šustr Milan
Vaněk Milan
Vašut Marek
Veselá Eva
Zadražil Tomáš
Základní škola Zlaté Hory
René Dostál
Hlásný Jiří
Zifčák Petr