Potala, o.p.s.

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (2002)

V průběhu roku 2002 pokračovalo úsilí NF Potala různými formami (přednášky, výstavy, kurzy, rádia, televize, články apod.) seznamovat nejširší veřejnost s existencí, činnostmi a programy Nadačního fondu Potala a s dějinami, kulturou a tradicemi Tibetu.

Již tradičně byla věnována pozornost přípravě akcí souvisejících s březnovými Dny Tibetu, poprvé byl NF Potala osloven magistrátem městské části Praha 3, aby připravil v prostorách žižkovské radnice výstavu a doprovodný program. Nadále se snažíme získávat finanční příspěvky na dlouhodobé programy finanční podpory.

DLOUHODOBÉ PROGRAMY FINANČNÍ PODPORY NF POTALA

1) 111 – Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Biru nedaleko Dharamsaly

V roce 2002 byla na program 111 odeslána částka 14 999,- Kč odpovídající částce 500 USD jako nadační příspěvek Nadačního fondu Potala na provoz tibetské dětské vesničky s internátní školou v Biru, kterou spravuje Tibetská dětská vesnička v Dharamsale. Peněžní dar ve výši 14 000,- Kč určený jako celoroční podpora konkrétního dítěte věnoval na účet NF Potala pan Schuster již koncem roku 2000.

Během akcí pořádaných v průběhu roku 2002, díky pravidelným příspěvkům řady drobných dárců a zejména v předvánočním období se na účtu NF Potala shromáždila celkem částka 45 339,50 Kč určená pro program 111. Další nadační příspěvek bude odeslán na místo svého určení v následujícím období. Všem přispěvatelům, kteří tento program podporují, NF Potala srdečně děkuje.

2) 222 – Podpora studia tibetských studentů v České republice

Pro program 222 získal NF Potala v roce 2002 pouhých 6 600,- Kč. Protože se nám dosud stále nedaří najít širší finanční zdroje a možnosti jejich dostatečného doplňování i v budoucnu, nebyla dosud zahájena žádná oficiální jednání s představiteli univerzit a vysokých škol ani příslušnými pracovníky ministerstva školství, resp. ministerstva zahraničních věcí atd., za jakých podmínek by bylo možno poskytnout prostor pro vzdělání na našich školách pro vybrané perspektivní studenty z tibetského exilu v Indii či Nepálu. Shromažďování finančních prostředků bude pokračovat i v příštím období tak, aby bylo možno co nejdříve zahájit příslušná jednání.

3) 113 – Podpora tibetského učitele

Finanční prostředky pro třetí program byly stejně jako v minulosti i v roce 2002 získávány především z kurzů tibetského jazyka, organizovaných ve spolupráci s Centrem Potala. Z peněžních darů jednotlivých dárců bylo získáno 1 200,- Kč.

Pobyt tibetského učitele Tändzin Dargjäho z indické Dharamsaly, který v České republice působil od podzimu 1999, skončil v polovině roku 2002. Na období ledna až května 2002 byl tibetskému učiteli Tändzinovi Dargjämu poskytnut nadační příspěvek ve formě grantu v celkové výši 5 000,- Kč.

4) 122 – Projekt pro nevidomé v Tibetu

V roce 2000 jsme navázali spolupráci s holandsko-německým Projektem pro nevidomé v Tibetu, sídlícím ve Lhase. V roce 2002 poskytl NF Potala nadační příspěvek ve výši 8 475,- Kč, odpovídající částce 250 USD pro rozvoj zázemí, učebních pomůcek a výuky pro slepé děti v Tibetu.

Prostřednictvím Expedice Šangri-la, kterou NF Potala odborně zaštítil, bylo přímo ve Lhase předáno oblečení darované společností Moira. Rovněž se podařilo předat dva pytle hraček shromážděné již v minulých letech dětmi ze ZŠ v Blansku.

Bližší informace o slepecké škole ve Lhase najdete na našich webových stránkách www.potala.cz.

5) 133 – Podpora tradiční tibetské školy

Zejména díky dlouhodobé spolupráci NF Potala s waldorfskými třídami základní školy v Praze 6 – Staré Ruzyni mohl NF Potala přispět částkou 8 475,- Kč, odpovídající částce 250 USD, na provoz tradiční tibetské základní školy s důrazem na tradiční i moderní vzdělávání v Kacchalu u Maldogungkaru v centrálním Tibetu.

Kromě peněžního daru se podařilo předat do této tibetské školy také cyklus barevných linorytů žáků výtvarné školy Sirius v Praze 10 – Strašnicích, inspirovaných tibetskými motivy, které vznikly pod vedením výtvarníka pana Dudka.

JEDNOTLIVÉ AKCE V ROCE 2002
které pořádal nebo se na nich prezentoval NF Potala

 • 10.-13. 1. Výstaviště Brno, Veletrh cestovního ruchu – Go kamera – prezentace NF Potala, informační stánek
 • 15. 1. Kulturní dům Omega, Brno – přednáška s promítáním diapozitivů Tradiční život v moderní době
 • 29. 1. Kulturní dům Omega, Brno – přednáška s promítáním diapozitivů Duchovní život jednotlivce a kláštera
 • 29.1. Český rozhlas Brno – pořad Randezvous
 • 4.2. Literární kavárna Jabloň, Plzeň – benefiční přednáška Tibet – mýtus a dnešek
 • 13.2. LOSAR v Potale – společenské setkání a krátký obřad k tibetskému novému roku Vody a Koně
 • 15.2 Kulturní centrum Rakovník – benefiční přednáška s promítáním, prezentace, info

Dny Tibetu

 • 3.3. Dobrá čajovna v KD Vítkovice, Ostrava – přednáška s promítáním diapozitivů, info stánek – v rámci akce Sedm dní v Tibetu
 • 5.3. Klub Českého rozhlasu, České Budějovice – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 6.3. Galerie Vodňany – přednáška s promítáním a besedou o Tibetu
 • 7.3. Čajovna Mladá Boleslav – Večery při svíčkách – Tibet – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 8.3. Radnice Městské části Praha 3 – Den Tibetu – příprava výstavy fotografií a trojrozměrných předmětů na téma Mniši a kláštery v Tibetu, přednáška s diapozitivy
 • 10.3. Dny Tibetu v Potale: promítání videofilmů a dokumentů o tibetské problematice s následnou besedou
 • 10.3. Galerie Ostrov u Karlových varů – zahájení výstavy fotografií o Tibetu
 • 19.3. Gymnázium Český Brod – benefiční přednáška s promítáním a besedou
 • 18.4. Trmalova vila, Praha 10-Strašnice, ZUŠ Sirius a agentura Foibos– přednáška o Tibetu s promítáním diapozitivů a besedou na vernisáži výstavy tibetskými motivy inspirovaných barevných linorytů dětí
 • 1. – 7.5. rádio Regina Praha – regina na cestách – Tibet
 • 8.5. zámek Kozel – přednáška lamy Ješe Losala – infostánek, propagační materiály
 • 10.5. Bezejmenná čajovna Šťáhlavice – přednáška s ukázkou trojrozměrných předmětů
 • – Životní styl na Střeše světa.
 • 11. 5. Knižní veletrh Svět knihy, Výstaviště Praha – vaření tibetského čaje, propagační materiály
 • 13.5. – 30.6. expedice Šangri-la – s odbornou záštitou NF Potala
 • 30.10. Promítání filmu Viliama Poltikoviče Čína: nepokořitelný Tibet z cyklu Cestománie s besedou
 • prosinec – adventní jarmark waldorfských tříd ZŠ Stará Ruzyně
 • 20.12. Vinohradské kavárenské divadlo (Vikadlo), Praha – promítání diapozitivů, beseda

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Kurs o Tibetu

V červnu 2002 skončil třetí ročník (září 2001-červen 2002) pravidelného cyklu přednášek a dalších akcí nazvaný Kurs o Tibetu. V období od 1.ledna do 30. června (letní semestr) jsme čerpali grant Městské části Praha 8 ve výši 6 000,- Kč, který jsme získali v roce 2001.

Podrobné informace o jednotlivých přednáškách zveřejňujeme na našich internetových stránkách.

V říjnu 2002 byl zahájen již čtvrtý ročník Kursu o Tibetu, určený veřejnosti. Pro trvalý zájem pražských i mimopražských příznivců Tibetu a tibetské kultury jsme i pro školní rok 2002/2003 zůstali u střídání čtyřhodinových sobotních odpoledních tematických bloků s dvouhodinovými středečními přednáškami při frekvenci dvě akce měsíčně. Do programu byly zařazeny i víkendové workshopy konané mimo Prahu. Kurs pořádáme ve spolupráci s o.s. Lungta.

Kursy tibetského jazyka

V prvním pololetí roku 2002 dobíhaly kursy tibetštiny zahájené v předcházejícím roce. Pracovní povolení tibetského učitele Tändzin Dargjäho skončilo v červnu 2002. Tändzin Dargjä se kromě výuky tibetštiny zúčastnil mnoha setkání s veřejností v řadě českých a moravských měst, při nichž posluchače seznamoval s otázkou Tibetu a situací Tibeťanů v exilu.

Na jeho místo lektora tibetského jazyka a buddhismu nastoupil od prosince 2002 učitel Tändzin Džigme, taktéž absolvent klášterního Institutu dialektických studií v indické Dharamsale. Vzhledem ke zpoždění jeho příjezdu do České republiky mohly být kurzy tibetského jazyka v Potale zahájeny až od ledna 2003.

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NF POTALA

Na základě smlouvy o spolupráci NF Potala průběžně využívá ke svým akcím, pracovním schůzkám a zasedáním správní rady prostory Centra Potala, kde neplatí žádné nájemné ani související služby (elektřina, plyn, topení…), pouze částečně přispívá na úhradu poplatků za telefon a internet. V 2002 připadalo z výtěžku z kursů tibetštiny 30% na provoz Centra Potala, 70 % obdržel Nadační fond Potala. Výši vstupného na Kurs o Tibetu v roce 2002 jsme udrželi na jednotné částce 50,- Kč na dvouhodinové i čtyřhodinové programy, neboť jej navštěvují převážně studenti a mladí lidé, ale i důchodci. Příjmy z kursovného jsme se rozhodli věnovat na provoz a rozvoj Centra Potala,.přičemž finanční prostředky získané z výuky tibetského jazyka slouží k podpoře působení tibetského učitele v České republice.

O naší činnosti a programech i dalších tématech souvisejících s oblastí tibetské kultury a Tibeťanů jsme průběžně informovali na našich internetových stránkách, které v roce 2002 zaznamenaly 57 653 přístupů uživatelů.

ZÁVĚR

Velká srpnová povodeň se zastavila jen několik metrů od sídla Nadačního fondu Potala v libeňské zátopové zóně, měli jsme štěstí. Nicméně i u nás proběhla evakuace techniky, tiskovin a všech cennějších předmětů, do poslední chvíle jsme se totiž obávali jak zaplavení vltavskou vodou, tak provalení kanalizace, protože sídlíme v suterénu.

Následovalo mnoho hodin následných brigád a postupného uvádění všeho do funkčního stavu, protože – přestože Potala měla štěstí a byla postižena pouze vzlínající vlhkostí – jsme byli součástí zatopeného bloku, takže jsme museli čekat na zprovoznění sítí. Podzimní sezóna se proto sice zpozdila, ale naše činnost nebyla zásadně narušena.

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ za rok 2002

Roční uzávěrka za rok 2002
převod z r. 2001 107 869,34 Kč
příjmy 81 632,77 Kč
výdaje 55 531,85 Kč
zůstatek 133 970,26 Kč

Příjmy v roce 2002
druh příjmu částka
dary 80 789,50
benefiční přednášky ve prospěch NF 300,00
úroky na BÚ 543,27
celkem 81 632,77

Výdaje v roce 2002
druh výdaje částka
příspěvek pro Tibetskou dětskou vesničku 14 999,00
příspěvek pro Projekt pro nevidomé v Tibetu 8 475,00
příspěvek pro tradiční školu v Tibetu 8 475,00
grant – tibetský učitel 5 000,00
grant MČ Praha 8 na Kurz o Tibetu 6 081,60
výdaje na správu (telef., pošt., cest., kanc. potř.) 8 461,05
bankovní poplatky 4 040,20
celkem 55 531,85

Dary podle účelu
účel částka
111-vesničky 45339,50
222-student 6600,00
113-tibetský učitel 1200,00
nespecifikované 27650,00
celkem 80 789,50 Kč

PODĚKOVÁNÍ PŘISPĚVATELŮM

Nadační fond Potala srdečně děkuje všem, kteří v roce 2002 podpořili naše programy pomoci Tibeťanům a tibetské kultuře. Chceme poděkovat i těm z vás, kteří zde své jméno nenajdou, přestože na účet NF Potala poslali svůj příspěvek. Stává se to v případech, kdy byla částka poslána složenkou prostřednictvím České pošty. Podle toho, jak byla složenka vyplněna, se někdy na našem bankovním výpisu objevuje pouze informace, že částku převedla Česká pošta, a podle sdělení pracovníků České spořitelny, u níž je náš účet veden, v takovém případě nelze jméno dárce dohledat. Jestliže v seznamu dárců vaše jméno chybí a nechcete zůstat v anonymitě, prosíme, kontaktujte nás.

Seznam dárců

Radomil Bláha
CALLA
EDENT s.r.o., Elen Plachetová, Zlín
Csaba Farkaš
Matěj Hála
Petr Halada
Milan Kraus
Bohumil Livar
Marcel Matějka
NESEHNUTÍ, Brno
David Novák
Martina Nováková
Jiří Pešan
R-PRESSE s.r.o.
Zdeněk Rája
Kamila Smrčková
Eva Standová
Karel Starck
Jan Stolín, Nové město nad Metují
Robert Stříbrný
Štěpánka Šarvaičová
Kateřina Šauflová
Zdena&Oskar Širlovi, Radětice
Rita Šmilauerová
ing.Miroslav Špaček
ing.Pavel Šťastný
Milan Šustr
Milan Vácha
Milan Vaněk
Petr Zifčák
Alena Žáčková