Potala, o.p.s.

Výroční zpráva Nadačního fondu Potala (2003)

Snaha NF Potala různými formami (přednášky, výstavy, kurzy, rádia, televize, články apod.) seznamovat nejširší veřejnost s existencí, činnostmi a programy Nadačního fondu Potala a přispívat tak k rozšíření všeobecného povědomí o dějinách, kultuře a tradicích Tibetu provázela naši činnost i v roce 2003, kdy uběhlo již pět let od zahájení naší činnosti.
Jako každoročně byla věnována pozornost přípravě akcí souvisejících s březnovými Dny Tibetu, již podruhé se NF Potala na základě oslovení magistrátem městské části Praha 3 ujal přípravy výstavy v prostorách žižkovské radnice a spolupráce na doprovodném programu.
Nadále se snažíme získávat finanční příspěvky na dlouhodobé programy finanční podpory.

DLOUHODOBÉ PROGRAMY FINANČNÍ PODPORY NF POTALA

1) 111 – Podpora tibetské dětské SOS vesničky v Biru nedaleko Dharamsaly

V roce 2003 byla na program 111 odeslána částka 56 994,- Kč odpovídající částce 2000 USD, jako nadační příspěvek Nadačního fondu Potala na provoz tibetské dětské vesničky s internátní školou v Biru, kterou spravuje Tibetská dětská vesnička v Dharamsale. Všem přispěvatelům, kteří tento program podporují, NF Potala srdečně děkuje.

2) 222 – Podpora studia tibetských studentů v České republice

Pro program 222 získal NF Potala v roce 2003 pouhých 4 050,- Kč, částku ještě nižší než v předchozím roce. Protože se nám dosud stále nedaří najít širší finanční zdroje a možnosti jejich dostatečného doplňování i v budoucnu, nebyla dosud zahájena žádná oficiální jednání s představiteli univerzit a vysokých škol ani příslušnými pracovníky ministerstva školství, resp. ministerstva zahraničních věcí atd., za jakých podmínek by bylo možno poskytnout prostor pro vzdělání na našich školách pro vybrané perspektivní studenty z tibetského exilu v Indii či Nepálu. Shromažďování finančních prostředků bude pokračovat i v příštím období tak, aby bylo možno výhledově zahájit příslušná jednání.

3) 113 – Podpora tibetského učitele

Finanční prostředky ve výši 14 147,- Kč pro třetí program byly v roce 2003 získány z kurzů tibetského jazyka, organizovaných ve spolupráci s Centrem Potala, a 700 Kč zaslali dárci.
V období od ledna do června 2003 a od října do prosince 2003 byl tibetskému učiteli Tändzin Džigmemu poskytnut nadační příspěvek ve formě grantu v celkové výši 14 400,- Kč.

4) 122 – Projekt pro nevidomé v Tibetu

V roce 2000 jsme navázali spolupráci s holandsko-německým Projektem pro nevidomé v Tibetu, sídlícím ve Lhase. V roce 2003 poskytl NF Potala nadační příspěvek ve výši 8 760,- Kč, odpovídající částce 300 USD pro rozvoj zázemí, učebních pomůcek a výuky pro slepé děti v Tibetu.
Prostřednictvím NF Potala byly přímo ve Lhase předány vzorky speciálních dřevěných a textilních hraček, které pro nevidomé děti vyrobila výtvarnice Hana Vyoralová.
Bližší informace o slepecké škole ve Lhase najdete na našich webových stránkách www.potala.cz.

 

5) 444 – Podpora obnovy významného buddhistického kláštera v Tibetu

Částkou 8 760,- Kč, která odpovídá 300 USD přispěl NF Potala na obnovu jednoho z významných klášterů v centrálním Tibetu.

JEDNOTLIVÉ AKCE V ROCE 2003, které pořádal nebo se na nich prezentoval NF Potala

Dny Tibetu

 • 25.2. Státní vědecká knihovna Plzeň – přednáška o Tibetu s promítáním diapozitivů a besedou
 • 1.3. Čajovna Kuba-Pařízek, Jihlava – přednáška o Tibetu s promítáním diapozitivů a besedou, výstava fotografií o životě tibetských mnichů v prostorách čajovny
 • 3.3. Dobrá čajovna Ostrava, přednáška s promítáním diapozitivů Posvátná hora Kailás, info stánek – v rámci akce Sedm dní v Tibetu
 • 8.3. Tibet v Poličce – přednáška s výstavou fotografií ke Dnům Tibetu
 • 10.3. Radnice Městské části Praha 3 – Den Tibetu – příprava výstavy fotografií a trojrozměrných předmětů ve výstavních prostorách radnice na téma Život na Střeše světa, přednáška s diapozitivy
 • 10.3. Dny Tibetu v Potale: beseda

Další akce

 • 14.3. LOSAR Na Slamníku – společenské setkání příznivců Potaly k tibetskému Novému roku – vystoupení dětí z waldorfských tříd školy ve Staré Ruzyni na téma tibetské pohádky, novoroční obřad provedl Tändzin Džigme, hudba Kapely snů Karla Babuljaka
 • 18.3. Muzeum Strakonice, přednáška o Tibetu s promítáním diapozitivů a vařením tibetského čaje
 • 24.4. Knižní veletrh Svět knihy, Výstaviště Praha – vaření tibetského čaje, propagační materiály
 • 26.4. Čajovna DDM Bájo, Česká Skalice – přednáška Životní styl na Střeše světa s diapozitivy a ukázkou trojrozměrných předmětů, ochutnávka tibetského čaje
 • 2.-4.5. workshop na téma náboženských poutí a poutníků v tibetském buddhismu v Raděticích na Příbramsku – Pouť na Makovou horu – natáčení pro dokumentární pořad ČT
 • 13.5. Otevřený klub Pardubice – beseda nad dokumentárním filmem Dalajlama – síla pravdy – ve spolupráci s Člověkem v tísni: Jeden svět ve školách
 • 15.5. Tereza – sdružení pro ekologickou výchovu – přednáška s promítáním diapozitivů
 • 4.6. Čajovna 82 vůní, Liberec – promítání a beseda o Tibetu, ochutnávka tibetského čaje
 • 7.6. Restaurace U Nováků, Dubnice p.Ralskem – promítání a beseda o Tibetu
 • 4.-6.7. Pingpongový turnaj zástupců buddhistických skupin a organizací, které se zabývají Tibetem – společenské setkání na počest narozenin 14. dalajlamy
 • 13.-20.7. Intenzivní kurs tibetštiny v Peci pod Sněžkou s tibetským učitelem Tändzin Džigmem
 • 18.-21.10. 4 mezinárodní konference Tibet Support Groups v Praze – účast dvou členů NF Potala
 • 2.11. Zámek Kozel – Festival čajové kultury – přednáška a vaření tibetského čaje
 • 26.11. Barma – promítnutí dokumentu a beseda s hosty z Barmy – ve spolupráci s Člověkem v tísni : Jeden svět
 • 13.12. neformální předvánoční setkání příznivců Potaly v tibetském stylu a s tibetskou hudbou
 • 19.12. Čajovna Měsíční kočka, Praha – Tibet – přednáška s diapozitivy

 

DLOUHODOBÉ VZDĚLÁVACÍ PROGRAMY PRO VEŘEJNOST

Kurs o Tibetu

V červnu 2003 skončil čtvrtý ročník (říjen 2002-červen 2003) pravidelného cyklu přednášek a dalších akcí, určených veřejnosti, nazvaný Kurs o Tibetu a v říjnu 2003 byl zahájen již pátý ročník tohoto cyklu. Podrobné informace o jednotlivých přednáškách zveřejňujeme na našich internetových stránkách. Do programu byly zařazeny i víkendové workshopy konané mimo Prahu.

Kurs tibetské ikonografie

Jako rozšiřující téma ke Kursu o Tibetu probíhal ve spolupráci s o.s. Lungta vždy jedno sobotní odpoledne v měsíci cyklus přednášek o tibetské ikonografii, doplněný množstvím diapozitivů, videonahrávek, literatury, tištěných materiálů apod.

Kursy tibetského jazyka

Pracovní povolení tibetského učitele Tändzin Dargjäho skončilo v červnu 2002. Jeho nástupce – Tändzin Džigme, taktéž absolvent klášterního Institutu dialektických studií v indické Dharamsale, kvůli pomalému vyřizování formalit dorazil do České republiky teprve v prosinci 2002, takže kurzy tibetského jazyka v Potale mohly být zahájeny až od ledna 2003. V červnu se konal týdenní intenzivní kurs tibetského jazyka v Peci pod Sněžkou. Na podzim byla výuka tibetštiny na několik týdnů přerušena z důvodu nemoci vyučujícího.

PROVOZNĚ-TECHNICKÉ ZÁZEMÍ NF POTALA

Na základě smlouvy o spolupráci NF Potala průběžně využívá ke svým akcím, pracovním schůzkám
a zasedáním správní rady prostory Centra Potala, kde neplatí žádné nájemné ani související služby (elektřina, plyn, topení…), pouze částečně přispívá na úhradu poplatků za telefon a internet. V roce 2003 připadalo z výtěžku z kursů tibetštiny pořádané ve spolupráci s Centrem Potala 30% na provoz Centra Potala, 70 % obdržel Nadační fond Potala k podpoře působení tibetského učitele v České republice. Výši příspěvku na provoz Centra Potala na Kurs o Tibetu a Kurs tibetské ikonografie v roce 2003 jsme ponechali na jednotné částce 50,- Kč na dvouhodinové i čtyřhodinové programy, neboť jej navštěvují převážně studenti a mladí lidé, ale i důchodci.
O naší činnosti a programech i dalších tématech souvisejících s oblastí tibetské kultury a Tibeťanů jsme průběžně informovali na našich internetových stránkách. Od září 2003 jsme změnili poskytovatele hostingu. Počet unikátních návštěv na našich stránkách od září 2003 činil 2458, což představuje 77 703 hitů.

ZÁVĚR

Přestože se Správní rada NF Potala neustále potýká s omezenými časovými a personálními
možnostmi, snažíme se udržovat a rozvíjet naši nabídku akcí a programů nejen v Praze, ale
i v řadě dalších míst, kam jsou naši členové zváni na přednášky či besedy. S potěšením vidíme, že množství lidí, kteří se sami snaží dozvědět se víc o problémech v jiných částech světa a přispět svou aktivní pomocí, se stále zvětšuje. Děkujeme touto cestou všem, kteří projevují zájem o spolupráci s námi, i všem, kteří neúnavně posílají své finanční příspěvky na konto NF Potala a není jim lhostejný osud Tibeťanů a tibetské kultury. Bez těchto drobných dárců by ani NF Potala nemohl pomáhat.

ÚČETNÍ UZÁVĚRKA za rok 2003

Roční uzávěrka za rok 2003
převod z r. 2002 133 970,26 Kč
příjmy 76 785,65 Kč
výdaje 106 302,84 Kč
zůstatek 113 213,07 Kč

Příjmy v roce 2003
druh příjmu částka
dary 59 033,00
benefiční přednášky ve prospěch NF 1 500,00
prodej knih 1 470,00
ze společné akce – tibetština 14 147,00
úroky na BÚ 635,65
celkem 76 785,65 Kč

Výdaje v roce 2003
druh výdaje částka
příspěvek pro Tibetskou dětskou vesničku 56 994,00
příspěvek pro Projekt pro nevidomé v Tibetu 8760,00
příspěvek pro obnovu tibetského kláštera 8760,00
grant – tibetský učitel 14 400,00
nákup knih 1 470,00
výdaje na správu (telef., pošt., cest., kanc. potř.) 13 281,10
bankovní poplatky 2 637,74
celkem 106 302,84 Kč

Dary podle účelu
účel částka
111-vesničky 44 650,00
222-student 4 050,00
113-tibetský učitel 700,00
122-Braille bez hranic 3 600,00
nespecifikované 6 033,00
celkem 59 033,00 Kč

PODĚKOVÁNÍ PŘISPĚVATELŮM

Nadační fond Potala srdečně děkuje všem, kteří v roce 2003 podpořili naše programy pomoci Tibeťanům a tibetské kultuře. Chceme poděkovat i těm z vás, kteří zde své jméno nenajdou, přestože na účet NF Potala poslali svůj příspěvek. Stává se to v případech, kdy byla částka poslána složenkou prostřednictvím České pošty. Podle toho, jak byla složenka vyplněna, se někdy na našem bankovním výpisu objevuje pouze informace, že částku převedla Česká pošta, a podle sdělení pracovníků České spořitelny, u níž je náš účet veden, v takovém případě nelze jméno dárce dohledat. Jestliže v seznamu dárců vaše jméno chybí a nechcete zůstat v anonymitě, prosíme, kontaktujte nás.

Seznam dárců:

Marie Polánková,Praha 2
Petr Zifčák
Milan Šustr
Matěj Hála
David Novák
Karel Starck
Jan Stolín, Nové Město n.Met.
Robert Stříbrný
LUNGTA,PRAHA 1
Milan Vácha
Štěpánka Šarvaicová, Netolice
Jiří Pešan
Kateřina Šauflová
MUDr.Petr Halada
Marcela Dvořáková
EKOCENTRUM ULITA
Jan Miškovský
René Dostál, Veselí n. Moravou
David Adamec
Karel Ježek
Simona Procházková
Simona Koželuhová
Jana Hejlková
František Kalenda
Mgr.Irena Šejbová
Iva Jobová, Ibsenova 3, Brno
Jana Olivová
Jaroslava Musilová
Jarmila Trnková
ing.Pavel Bartovský
Helena Šubrtová
MUDr.Miroslav Procházka, Praha 3