Potala, o.p.s.

Vyšla kniha: Proč potřebujeme dalajlamu. Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět

Robert Thurman
Proč potřebujeme dalajlamu
Dalajlamovy pravdivé činy jako politické řešení pro Čínu, Tibet a svět
s doslovem Ľubomíra Sklenky

Kniha Roberta Thurmana představuje 14. tibetského dalajlamu Tändzina Gjamccha v celé šíři jeho osobnosti, tak, jak u nás dosud představen nebyl: jako buddhistického mnicha, učitele buddhismu, hlasatele mezináboženské snášenlivosti, jako filosofa a vědce, politického představitele a vůdce Tibeťanů a v neposlední řadě jakožto nadnáboženského proroka, oslovujícího lidi všech vyznání i bez vyznání.

Využívaje dlouholeté osobní známosti s dalajlamou a hluboké odborné erudice, významný buddholog, buddhista a tibetanista se ve své knize soustřeďuje na dalajlamův příspěvek k řešení současných politických, sociálních a ekologických problémů, v Tibetu, v Číně a na celém světě.

Český překlad je doplněn doslovem Ľubomíra Sklenky o dalajlamových návštěvách v České republice a dosud nepublikovaným materiálem z konferencí Forum 2000.

„Žijeme v době obrovských kontrastů: technika nám dává do ruky větší moc než kdykoli dříve a zároveň nás činí slabšími a zranitelnějšími, než kdykoli v historii. Umění péče o nemocné dosahuje nebývalé úrovně, zatímco potravinový řetězec je otrávený a životní prostředí znečištěné. Pluralismus na všech úrovních je dnes důležitější než kdykoli předtím, a přitom divočeji než kdykoli předtím zuří krutost fanatiků. Poznání a technický pokrok mají nekonečný potenciál pro pozitivní změnu, a přesto všude kolem sebe vidíme jen zničení a zmar. Ve všeobecné atmosféře mnohotvárného zoufalství, tichého i velmi zjevného, dalajlama jako by přicházel z jiného světa, jako by k nám sestupoval z jiné dimenze – živoucí příklad rozvahy čelící nebezpečí, trpělivosti snášející příkoří, usměvavé inteligence rozptylující zmatek a neochvějného optimismu tváří v tvář blížící se zkáze.“

Robert Thurman v knize Proč potřebujeme dalajlamu

„V tomto kritickém okamžiku, v němž je pozornost celého světa upřena k Tibetu a Číně, je dalajlamův význam nedocenitelný, neboť nám ukazuje cestu k celosvětovému míru a ekologickému uvědomění. Thurmanova vysoce aktuální a důležitá kniha nabízí čtenáři pronikavou analýzu čínské šance psát historii světa.“

Peter Matthiessen, autor Sněžného levharta

„Nedokázala jsem tuhle knihu odložit, dokud jsem ji nedočetla do konce. Nabízí velmi přesvědčivou alternativu k šedesát let trvající tragédii, kterou Tibetu přinesla čínská okupace. Robert Thurman dokázal, že zastavením kulturní genocidy prováděné v Tibetu (a úsilím o změnu destruktivní politiky barmské a súdánské vlády) se Čína může zařadit mezi světové velmoci a vstoupit do společenstva národů založeného na mravnosti a zodpovědnosti.“

Mia Farrow, herečka, aktivistka a humanitární pracovnice

Kniha vychází v nakladatelství DharmaGaia s podporou občanského sdružení Žebravý mnich.

www.dharmagaia.cz

http://zebravymnich.blogspot.com/