Potala, o.p.s.

Vzniklo občanské sdružení Potala, o.s. – tisková zpráva

Oznamujeme vznik nového občanského sdružení ‚Potala, o.s.‘, jehož hlavní činností je poznávání historie, kultury a způsobu života tibetské kulturní oblasti a zprostředkování těchto informací členům sdružení a širší veřejnosti. Občanské sdružení se zároveň věnuje humanitární a charitativní činnosti podporující tibetské etnikum.

Občanské sdružení Potala, o.s. vzniklo dne 23.7.2007 registrací Ministerstvem vnitra ČR. Sdružení se považuje za sesterskou organizaci Nadačního fondu Potala, který funguje v českém neziskovém sektoru již bezmála 10 let. Chce na jeho činnost navázat a dále ji rozvíjet zejména v oblastech, které nadačnímu fondu nejsou umožněny.

Od roku 2008 připravujeme vyhlášení veřejné sbírky na podporu nových projektů pro Tibeťany. Začínáme nové projekty v severovýchodním Tibetu, které by měly zmírnit důsledky probíhající desertifikace a pomoci přesídlovaným nomádům. Dále chceme logisticky podporovat již probíhající projekty založené Nadačním fondem Potala a získávat pro ně další finanční prostředky.

Potala, o.s. chce rozvíjet svoji aktivní členskou základnu tak, aby efektivně přispívala k rozvíjení činnosti sdružení. Další složkou sdružení se stává Klub Potala. Členství v něm je umožněno každému, kdo nemůže vlastními silami aktivně přispívat k činnosti sdružení, ale chce jej soustavně podporovat. Členství v Klubu Potala přispívá k rozvoji organizace a jejích projektů. Členové zároveň získávají výhody Klubu.

O novinkách se v brzké době dočtete na našich webových stránkách www.potala.cz.