Potala, o.p.s.

Aktuální informace z oblasti postižené zemětřesením z 20.7.2010

V příštích několika dnech budou vypraveny do oblasti Yushu nové humanitární konvoje s lůžky, stany, přikrývkami a jídlem.

Pomoc pro obyvatelstvo oblastí postižených zemětřesením musí vždy zaručit tři základní potřeby :

• domov pro bezdomovce,
• ochranu před chladem,
• distribuce food.

Pomoc bude nadále cílená na: první základní školu oblasti Jiegu , školu v Anchong a mateřskou školu v Jiegu.

Vláda poskytla školám kontejnery s didaktickými pomůckami a výuka byla opět obnovena 20. června.

První základní škola v Jiegu : Před zemětřesením bylo ve škole zapsaných 2.200 studentů stáří 6 až 12 let a v personálu působilo 105 učitelů. Návrat mnoha z nich je nejistý. Učitelé dostanou stany, postele, solární panely, kuchyňské sady.

Škola v Anchong : Anchong škola se nachází 107 km od Jiegu. Před zemětřesením bylo ve škole zapsáno 168 studentů převážně chudého původu a personál čítal 22 učitelů. Situace ve škole byla velmi obtížné již před zemětřesením. Ve skutečnosti nebylo možné zabezpečit pro všechny studenty pomůcky a dostatek jídla pro uspokojivý standard výživy. V nejbližších dnech budeme distribuovat stany, postele, přikrývky pro učitele a jejich rodiny a potraviny pro studenty.

Školka v  Jiegu : Jiegu mateřská škola je jediná veřejná mateřská škola ve městě. Kromě této existují další malé soukromé školky. Před zemětřesením navštěvovalo školku 500 dětí stáří od 3 do 6 let a pracovalo tam 28 učitelů a dalších pracovníků. Podle odhadů bude cca 300 dětí pokračovat ve výuce. Některé z dětí zemřeli, mnozí přišli o rodiče a příbuzné. Výuku povedou místní zkušení učitelé, kteří se humornou formou výuky pokusí pracovat s dětmi a pomoci jim překonat šok. Škola požádala o hry a vodní rozprašovače.