Potala, o.p.s.

Malý Tibet (Ladak) zničily záplavy vody a bahna

Ostrava, 16. 8. 2010 Občanské sdružení M.O.S.T. vyhlašuje veřejnou sbírku na pomoc obyvatelům Ladaku, postiženým katastrofálními záplavami. Naši pracovníci se na místě podílejí na pomoci obyvatelům tibetské exilové vesnice v Choglamsaru.

Ladak – obtížně přístupná hornatá, vyprahlá krajina v severní Indii, kde žijí lidé ve vesničkách a klášterech podobně jako před staletími, kde roční srážkový úhrn činí 150 mm.Tento údaj bohužel patří minulosti.

V noci z 5. na 6. srpna se krajinou prohnala ničivá bouře, která zasáhla všechny vesnice v údolí Indu a v dalších oblastech Ladaku a Kašmíru. Rozvodněná řeka není tím největším problémem, oproti českým záplavám je tu něco mnohem horšího. Zničení mnoha set domů a smrt mnoha lidí způsobily během několika hodin až třímetrové vlny hustého bahna s kamením, které extrémní deště uvolnily z okolních hor. Další tisíce domů postavené tradičním způsobem z nepálených cihel se pod návalem prudkého lijáku doslova rozpustily a během pár hodin zmizely.
Nejvíce postižené jsou hlavní město Leh a místní tibetské správní centrum Choglamsar.

SMS zpráva od členky našeho sdružení Jany Neborákové z místa neštěstí z rána 7.srpna: Jsme 12 km od Lehu v klášteře Tikse, není poškozen. Klášter se plní vesničany, kteří mají zaplavené domy. Pomalu dochází voda, cesta je odříznutá a plná bláta.

Čtyři dny trvalo, než byla v blátě prokopána úzká cesta a údolí Indu se tak stalo opět částečně průjezdným. Obě cesty vedoucí z Ladaku do zbytku Indie jsou však uzavřené a nesjízdné. Jediným pojítkem s okolním světem a zároveň jedinou možností, jak oblast zásobovat potravinami a pitnou vodou, jsou letadla. K 15. srpnu 2010 úřady v Ladaku evidují 167 obětí povodní, přibližně 500 lidí se stále pohřešuje.
Z emailů našich pracovníků:
10. srpna vyrážíme do Choglamsaru. Tibetský exilový tábor č. 12, kam již po dva roky směřuje naše pomoc, nacházíme v troskách. Hlavní cesta se změnila v prudkou řeku, vesnice je prázdná, jen několik mužů se snaží zachraňovat, co se ještě dá. Lidé byli přemístěni do školní haly v méně zničené části města. Jdeme je navštívit – brodíme nově vzniklé potoky, procházíme kolem trosek domů, nad hlavou nám létají vrtulníky. Dostáváme se k nejpostiženější části města. Jasně vidíme, kudy protékal nejsilnější proud. Jedna ze čtvrtí hustě zastavených tradičními
domky zmizela. Místo nich je tu jen širá pláň pokrytá dvoumetrovou vrstvou bahna a kamenů.

Přicházíme k Tibeťanům z tábora č. 12. Školní hala jim poskytuje prozatímní přístřeší. Lidé leží na matracích a kolem sebe mají pár drobností, které se podařily ze zničených domovů zachránit. Z prostředků, které jsme měli k dispozici, Občanské sdružení M.O.S.T. okamžitě poskytlo 140 000 rupií na nejnutnější výdaje. Vedoucí exilového tábora je velmi rád, neboť dochází peníze na potraviny a příspěvek exilové vlády je momentálně nedostačující. Aktuálně řešíme pro
tábor č. 12 nákup propan-butanových bomb na svícení a zjišťujeme, co vše je nejvíce potřeba.

Naši pracovníci potkávají staré lidi i rodiny, které dlouhodobě podporujeme, a kteří teď přišli o veškerý svůj majetek, o své domky, někteří i o své blízké. Proto vyhlašujeme veřejnou sbírku na pomoc obyvatelů Ladaku postiženým záplavami, číslo účtu 2800064052/2010 – heslo Ladak. I malý příspěvek znamená velkou pomoc. Přispět můžete také formou dárcovské SMS ve tvaru DMS PROTIBET na tel.číslo 87 777. Cena DMS je 30 Kč, na pomoc Tibeťanům půjde 27 Kč. www.darcovskasms.cz

Účet veřejné sbírky je transparentní, naši pracovníci se budou až do konce října pohybovat v postižené oblasti a zajistí co nejefektivnější využití naší pomoci. Aktuální zprávy z oblasti a fotografie z Lehu a Choglamsaru najdete na našich webových stránkách www.protibet.org.