Potala, o.p.s.

Buddhistická svatyně v centru Ostravy

Ostrava, 13.5.2009

V buddhistickou svatyni se na několik dnů proměnila výstavní síň Ostravské univerzity v centru Ostravy. Osm buddhistických mnichů zde před velkým obrazem paláce Potaly a fotografií Jeho Svatosti dalajlamy vytváří již třetí den pískovou mandalu.

Mandala Buddhy Medicíny (tibetsky Sangye Menlha) je podle tibetského buddhismu projevem léčivých sil všech osvícených bytostí. Kontakt s Buddhou Medicíny, pronášení jeho manter a provádění příslušných praxí uzdravuje naše „vnější“ choroby, ale rovněž i „vnitřní“ nemoci jako jsou například nenávist a chamtivost.

Mniši se soustředěně sklání nad černou deskou pokrytou několika vrstvami pestrobarevných písků. S přesností vycvičenou mnoha lety praxe a duchovních cvičení vysypávají zrníčko po zrníčku jednotlivé obrazce buddhistického chrámu a jeho okolí. Pod jejich rukama postupně vznikají nádherná vyobrazení květů, nekonečných uzlů, dordží a dalších buddhistických symbolů. 

Největší zážitek však přichází při modlitbách, tzv. púdžách, které se konají každý den před započetím sypání. Stejně jako při úvodním rituálu mandaly a modlitbě ke všem učitelům od dob Buddhy v místnosti nikdo ani nedutá. Polovina návštěvníků sedí soustředěně se zavřenýma očima, ostatní pozorují mnichy s velkými žlutými čepicemi, jak zpěvným a rytmickým hlasem odříkávají dlouhé modlitby. Čas od času jsou motlitby přehlušeny silným troubením na tibetské trouby ratungy, řinkotem činelů, bubnů a zvonků. Mniši však jako by si toho nevšímali – vše je součástí rituálu – pokračují v modlitbě.

Na stěně za mnichy visí česká a tibetská vlajka na pozadí paláce Potaly v tibetském hlavním městě Lhase –symbolizuje spojení naší země a Tibetu. Vidíme zde také náboženská vyobrazení Buddhů – tzv.thangky – rámované barevnými pruhy vyšívaných látek. Občas se některá z nich jemně zavlní, jak se kolem ní pohne vzduch. Na průvan zde však nenarazíte. Přesto, že je v malé místnosti po hodině modliteb těžký vzduch, okna se nesmějí otevřít – průvan by mohl pomíchat barevné písky na mandale a zničit tak několikadenní práci mnichů. Buddhistická svatyně je dokonalá – jen s tím rozdílem, že v té „pravé“ v tibetském klášteře nejsou okna a že ta „naše“ je v centru Ostravy.

Přijďte se také vy podívat na sypání pískové mandaly do čtvrtku 14.5.2009 do budovy Ostravské univerzity na Českobratské ulici 16 v Ostravě poblíž Husova sadu. Těžkého vzduchu se bát nemusíte, vzduch vyměňují celý den otevřené dveře.

Ti kteří mají zájem o osobnější setkání s mnichy, nebo se jich na něco zeptat, mají možnost na dnešní besedě v 18hod v Centru Harmonie na ulici Na Jízdárně 18. Ukončovací rituál rozmetání mandaly a vsypání posvěceného písku do řeky Ostravice se bude konat zítra – ve čtvrtek 14.5. – opět v budově Ostravské univerzity na Českobratrské ulici 16.

Buddhističtí mniši pochází z kláštera Lhodak Gaden Dhonnyiling, který byl jedním ze třinácti nejstarších a nejvýznamnějších klášterů v Tibetu. Poté, co byl klášter v 50. letech zničen Čínskou osvobozeneckou armádou, utekli přeživší mniši do Indie, aby zde v tibetské kolonii poblíž města Dehrádún založili klášter v exilu.

Mniši přijeli do Ostravy na pozvání Občanského sdružení M.O.S.T. s cílem představit svou jedinečnou kulturu české veřejnosti a také získat finanční prostředky na obnovu svého kláštera jak v exilu, tak v samotném Tibetu.
 

Podrobný program a více informací najdete na www.ProTibet.org
 
Občanské sdružení M.O.S.T.
Tilschové 5, 709 00 Ostrava
www.ProTibet.org
tel. 776 275572 – Matěj Kastner