Potala, o.p.s.

Nedělní škola Dhammy

Výuka Buddhova učení pro děti se ctihodnou bhikkhuní Visuddhi
začne v neděli 24.května od 16.00 hodin v Lotusu
(Praha 1, Dlouhá 2, 4.patro – přezůvky sebou).

Kdo máte zájem, přihlaste se, prosím na e-mailové adrese v Lotusu info@centrumlotus.cz. Protože se budou připravovat materiály pro děti, je zapotřebí znát přibližný počet účastníků. Zúčastnit se mohou rodiče s dětmi, pravděpodobně bude zvlášť meditační program pro rodiče.

 Buddhistické Centrum Lotus Praha