Potala, o.p.s.

Jazykové kurzy v Himálajském centru pro studijní rok 2017/2018

Místo výuky: Himálajské centrum Potala, Horovo nám. 3, Praha 8

Rozsah výuky: říjen 2017 až červen 2018 / (36 lekcí)
  • tibetština 2 x 60 minut týdně
  • mongolština 2 x 45 minut týdně
  • japonština 2 x 45 minut týdně (bližší informace se připravují)
Termín výuky: bude stanoven na základě možností a dohody přihlášených a lektorů
Cena: 6.800,- Kč při jednorázové platbě nebo 2 x 3.600,- Kč (10% sleva pro studenty a seniory). Kurz se otevře při minimálním počtu 4 – 6 studentů.
Informace: Zuzana Ondomišiová, tel. 775 156 886
Přihlášky: posílejte prosím do 2. 10. 2017 e-mailem na adresu potala@potala.cz

Kurz tibetštiny pro začátečníky

Zvládnutí čtení a psaní tibetské abecedy a základního stupně gramatiky, čtení a psaní jednoduchých vět a textů, konverzace s důrazem na mluvenou tibetštinu, seznámení s reáliemi tibetského života a kultury.

Lektor: Geše Ňima Özer Čhökhorcchang, PhD.

Pochází z nepálského Dolpa, v letech 1992 – 2008 studoval v bönistickém klášteře Mänri v Indii, kde studium zakončil získáním nejvyššího klášterního učeneckého titulu geše. Od roku 2009 studoval v doktorském programu Jazyky zemí Asie a Afriky na FF UK, který zakončil v letošním roce obhajobou a získáním titulu PhD.

Zabývá se tibetskou historií, náboženstvím, dialekty a literaturou. Věnuje se badatelské činnosti, publikuje. Působí jako dlouholetý lektor tibetštiny nejen na FF UK, ale i v Himálajském centru Potala.

Lektorka: Zuzana Vokurková, PhD

Vystudovala sinologii a anglikanistiku a amerikanistiku na FF UK, tibetanistiku na univerzitě v Paříži, vyučuje tibetštinu a čínštinu nejen na FF UK, tlumočí. Zabývá se gramatikou moderní mluvené tibetštiny a lingvistikou. Tibet a oblasti obývané Tibeťany mnohokrát navštívila. Dlouhodobě vyučuje tibetštinu i v Himálajském centru Potala.

Kurz mongolštiny pro začátečníky

Základní konverzační témata – Hotel, obchod, pošta, restaurace, škola, město apod. Základní gramatika – skloňování, časy, pádové koncovky podstatných jmen a zájmen. Věty oznamovací, záporné. Otázky a odpovědi. Četba pohádek nebo novinových textů.

Lektorka: PhDr. Lygžima Chaloupková

Lygžima Chaloupková pochází z Burjatska, vystudovala mongolskou a tibetskou filologii v Leningradě. Přednášela na Karlově univerzitě, působila v Orientálním ústavu ČAV, je soudní tlumočnicí a překladatelkou. Navštěvuje pravidelně Mongolsko i Burjatsko. Zabývá se literaturou, kulturou a náboženstvím národů Východní Asie, zejména Tibeťanů, Mongolů a Burjatů.