Potala, o.p.s.

Série přednášek připravovaných ve spolupráci se Společností přátel Mongolska.

Rádi bychom vás pozvali do Himálajského centra na několik přednášek připravovaných ve spolupráci se Společností přátel Mongolska.

Út 3. 10. 2017 od 18.30 Dr. Jiří Šíma – Vzpomínky na 70 let od návštěvy mongolských umělců v Praze. Přednáška s promítáním.

Jiří Šíma je přední český mongolista a sinolog, v Mongolsku pobýval více než stokrát, kromě jiného tam působil jako velvyslanec. Byl vedoucím vědeckým pracovníkem Orientálního ústavu ČAV, přednášel na Karlově univerzitě, je soudním překladatelem a tlumočníkem. Je zakladatelem a nyní čestným předsedou Společnosti přátel Mongolska a zakladatelem Klubu přátel Asie Pražská jurta.

Stř 22. 11. 2017 od 18.30 Dr. V. Liščák – Odorik z Pordenone a jeho setkání s Velikým chánem. Přednáška s promítáním.

Vladimír Liščák je český sinolog, vědecký pracovník Orientálního ústavu ČAV. Vedle řady článků je autorem několika knih, další publikace do češtiny přeložil. Zabývá se dějinami Číny a styky Západu a Východu, zejména středověké Evropy s mongolskou a čínskou říší.

Út 5. 12. 2017 od 18.30 hod. Mongolský malíř Dalajn Ganbold – O tvorbě dekorací u filmových ateliérů na Barrandově v Praze. Vyprávění s promítáním.

Dalajn Ganbold je akademický malíř, který žije již mnohá léta v České republice. Vedle technik tradiční mongolské malby ovládá i malbu moderní. Jeho pracovní náplní je le z velké části tvorba filmových dekorací.