Potala, o.p.s.

Novinky k projektu Stromy pro Tibet (červenec 2009)

Projekt výsadby stromů ve východním Tibetu byl podpořen v roce 2008 částkou 45 000 Kč (cca. 1700 EUR). Peníze byly využity k vysazování stromů do rozšiřující se pouště. Náklady na výsadbu jedné sazenice stromu, se započítáním nákladů na práci a transport, činily 1.3 RMB, což odpovídá přibližně 3.50 Kč. Celkem mohlo být tedy vysazeno 22 100 stromů.

Bohužel situace se životním prostředím v Amdo se neustále zhoršuje, zejména díky masivnímu odlesňování v minulosti a díky globálním změnám klimatu, které v křehkém vysokohorském prostředí zanechávají daleko větší stopy. Zastavení rozšiřování pouště pomůže nejen místním farmářům, ale přispěje k ochraně vodních zdrojů téměř poloviny asijské populace.

 

potvrzení o převzetí podpory

zpráva

Pro projekt vznikly nové internetové stránky v češtině http://www.treesfortibet.com/?lang=cs

Potala nadále podporuje tento projekt prostřednictvím vašich příspěků a benefičních akcí. Pokud se rozhodnete přispět prostřednictvím Potaly, je možné si odečíst váš dar ze základu daně – více viz v sekci `jak pomoci`.