Potala, o.p.s.

Springfest Music for Tibet 2009

Pátý ročník tohoto festivalu zaznamenal opět skvělý úspěch! Festival navštívilo po tři dny celkem rekordních 380 platících diváků. Po odečtení nákladů, kterými bylo cestovné všech 17 kapel, ozvučení a občerstvení do zákulisí, zbylo ze vstupného a námi organizovaného občerstvení Kč 27 357,– Kč. Dobrovolná sbírka uskutečněná v den festivalu činila 4 043,- Kč. Příspěvek sponzorů byl 12 000,– Kč. Dohromady výtěžek letošního Music for Tibet dosáhl rekordních 43 400,– Kč !!!

Za těmito strohými čísly se však skrývá dobrovolná práce mnoha obětavých lidí. Dovolte mi jmenovat co nejvíce z těch, kdo se na tomto výsledku podíleli.
Nejprve musíme poděkovat Městu Hronov a Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov, jmenovitě ředitelce Marcele Kollertové. Tyto instituce poskytly zdarma Čapkův sál a jeho zázemí včetně pořadatelského personálu a postaraly se o distribuci plakátů. Finančními prostředky přispěly na tuto akci a podpořili tak dobrou věc tyto firmy: hlavní sponzor byla firma Hašpl-výroba hřebíků, dále Coroll s.r.o., Šefelín, Sico Rubena s.r.o., Zdravá výživa-Lantová -prodejny Hronov a Náchod a Veterina Hronov. Firma Prachař – Náchod zdarma zpracovala návrh na plakát a Pivovar Náchod a.s. poskytl občerstvení pro účinkující. Děkujeme kapele Miloš Dodo Doležal za ozvučení celého festivalu jmenovitě Buchtovi, Láďovi a Miloši Doležalovi. Jmenovitě děkujeme Radku Kolínovi ozvučení soboty. Dále děkujeme Milanu Bohuňkovi, Luboši Gorgánovi, Davidu Vlachovi, Janu Bednářovi a Mazimu za pomoc při přípravě kapel,, Michalu Kopsovi a Josefu Weberovi děkujeme za osvětlení všech kapel, Dáše Kolínové za péči v zákulisí a Jindrovi Šťavíkovi zajištění občerstvení pro diváky. Projekci zajišťoval Pavel Lelek. Neměli bychom zapomenout ani na ochotné pokladní Boženu Škopovou , Věru Jirmanovou st. a Ludmilu Klikarovou. Dále děkujeme obsluze šatny Věře Jirmanové ml., Jitce Zálišové a Věře Ansorgové. Také děkujeme hasičské hlídce přesto, že nehořelo. Mediálním partnerem celé akce byl Český rozhlas Hradec Králové.. Děkujeme časopisu Whiplash, Mladé Frontě Dnes a Náchodskému deníku a Náchodské televizi za propagaci. Děkujeme Jolaně Rubešové za video dokumentaci festivalu, můžeme se těšit na dokument o celém festivalu. Sledujte na stránkách Mft a Jesus Om. Firma Adifo, jmenovitě Mach Jiří zajistil kvalitní fotodokumentaci celé akce. Za fotky děkujeme i firmě Foto-Nova. Firmě Pulton , jmenovitě Fuschovi, děkujeme za zajištění předprodeje v náchodských hudebninách, předprodej byl i ve firmě Šefelín a Íčku.
A největší dík patří hlavně účinkujícím kapelám Moje City, Masterpiece, Vypsaná Fixa, Skapollo, Soulpain, Psycho Radio, Kohout plaší smrt, Miloš Dodo Doležal, Prokel, Dive, Aroma Lososa, Namrous, Jesus Om, První Hoře, Heebie Jeebies, VHS.. Tyto kapely vystoupily bez nároku na honorář a mnohdy i bez nároku na cestovné.
Všem Buddhům a kapele Jesus Om patří dík za zrození festivalu a pomoc při organizaci. A nakonec patří dík všem divákům, kteří přišli a zaplatili vstupné, utratili za občerstvení nebo ještě přihodili peníze do připravené pokladničky.
Dohromady jsme během pěti jarních festivalů Music for Tibet nasbírali 139 840,– Kč !!!
Letošní výtěžek, částku 43 400,– kč použije Občanské sdružení Potala na vybrané projekty a budeme o pomoci informovat. Podrobnosti sledujte na stránkách Music for Tibet – http://musicfortibet.wz.cz a http://www.potala.cz/

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na Music for Tibet 2009 podíleli.
Všechny srdečně zveme už teď na příští ročník Springfestu Music for Tibet 2010!
Subham astu sarvadžagatam! Jaroslav Rubeš, jesusom@seznam.cz, tel.: 777 259 906.

oficiální line-up festivalu

čtvrtek 19.3.2009:
od 19.00 – Moje City
od 20.00 – Masterpiece
od 21.30 – Vypsaná Fixa
od 23.30 – Skapollo

pátek 20.3.2009:
od 18.00 – Soulpain
od 19.05 – Psycho Radio
od 20.20 – Kohout plaší smrt
od 22.00 – Miloš Dodo Doležal
od 23.40 – Proklel

sobota 21.3.2009:
od 16.00 – Dive
od 17.00 – Aroma Lososa
od 18.00 – Namrous
od 19.00 – Chocolate Jesus
od 20.00 – Jesus Om
od 21.00 – První Hoře
od 22.30 – Heebie Jeebies
od 23.55 – VHS