Potala, o.p.s.

Otevřený dopis předsedovi vlády ČR + odpověď předsedy vlády

Petr Nečas
předseda vlády České republiky
nábřeží Edvarda Beneše 4
118 01 Praha 1

Otevřený dopis

Pane premiére,

chceme reagovat na Vaše prohlášení na Mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně dne 10. září. Dalajlamismus dosud není politický směr, ani nové náboženství, ale pokud znamená úctu k životu, porozumění, toleranci, soucítění a právo na štěstí pro všechny lidské bytosti bez rozdílu rasy a náboženského vyznání, potom se k tomuto směru hlásíme. 14. dalajlama je jednou z předních osobností světového humanistického myšlení a nejen pro Tibeťany symbolem nenásilného boje za svobodu a demokracii.

14. dalajlama zahájil reformy v Tibetu již před vpádem čínské okupační armády a pokračoval v nich po nuceném odchodu do exilu. Od roku 1987 neusiluje o odtržení od Číny, ale o plnohodnotnou autonomii v rámci ČLR a zaručení základních lidských práv. V roce 2010 demokratizační proces vyvrcholil předáním světské moci řádně zvolenému premiérovi. 14. dalajlama a demokraticky volení zástupci exilové vlády nikdy neusilovali o návrat k polofeudálnímu, teokratickému režimu.

Hluboce se nás dotklo, že premiér naší demokratické země, která prožila dvě okupace a totalitní vlády, nehorázným způsobem znevažuje utrpení lidí, kteří se nedobrovolně stali součástí komunistického státu, v němž nemají základní lidská a občanská práva. Zoufalství těchto lidí vyústilo v sérii případů sebeupálení. Důvody současných tibetských Palachů či Zajíců, jichž je již více než padesát, jsou obdobné: nejzazším činem upozornit na neúnosnou situaci Tibeťanů, kteří se ve své zemi stali druhořadými občany bez šance na plnohodnotný život.

Soucítění a podporu národu, který je nyní v podobné situaci jako byla naše země před rokem 1989, není možné vyměnit za nejednoznačný růst vzájemného obchodu s Čínou. Udivuje nás, že představitel pravicové strany, před volbami opakovaně varující před komunisty, souzní s čínskou komunistickou propagandou a nepřímo nabádá vlastní občany k autocenzuře.
Vaše slova jsou výsměchem lidským obětem a vězňům svědomí, kteří skončili ve věznicích a pracovních táborech nejen v Číně. Vaše slova jsou výsměchem také všem občanům naší země, kteří alespoň symbolicky uznávají nedělitelnost lidských práv na východní a západní a podporují charitativní, rozvojové a humanitární projekty pro Tibeťany a jiné utlačované národy, protože jim jejich kritická situace není lhostejná.
Pokud podle Vašich slov musí podpora lidských práv zůstat klíčovou komponentou naší zahraniční politiky, pak své slovo dodržujte a aktivně se zasazujte o jejich prosazování.
Abyste, pane premiére, mohl načerpat více komunisty necenzurovaných informací, předáváme vám základní literaturu k otázce Tibetu – knihu Svoboda v exilu, jejímž autorem je 14. dalajlama, a knihu amerického profesora Kolumbijské univerzity Roberta Thurmana Proč potřebujeme dalajlamu. Kdykoli jsme připraveni poskytnout Vám další faktografické podklady.

Členové a spolupracovníci občanských sdružení

Lungta
Dlouhá 2
110 00 Praha 1

Potala
Horovo nám. 3
180 00 Praha 8

M.O.S.T.
Tilschové 5
709 00 Ostrava

 

Petr Ďásek
Lukáš Eršil
Aneta Horká
Edita Kleckerová
Michal Konvalinka
Petr Kuneš
Zuzana Ondomišiová
Blažena Polahárová
Michal Smolák
Jan Zápotocký