Potala, o.p.s.

Pomoc Tibetské dětské vesničce v Biru

Díky vašim štědrým darům koncem roku 2005 a začátkem roku 2006 se podařilo prostřednictvím NF Potala nashromáždit finanční prostředky výši 2000 USD. Tato suma byla převedena přímo pro školu TCV Suja, Bir. Částka je to opravdu nemalá, pro srovnání životní náklady v Asii jsou v porovnání s ČR zlomkové, např. měsíční podpora jednoho dítěte ve vesničce stojí okolo 30 USD. DĚKUJEME!!!

zde je potvrzení
více informací + foto