Potala, o.p.s.

Poslanecká sněmovna schválila prohlášení k situaci v Tibetu

Poslanecká sněmovna schválila na své schůzi 1. dubna Prohlášení Poslanecké sněmovny u příležitosti 49. výročí povstání v Tibetu. Text prohlášení vznikl na půdě poslanecké Skupiny přátel Tibetu, následně jej projednal také Zahraniční výbor, který doporučil Poslanecké sněmovně dokument schválit.

Text Poslanecké sněmovně představila předsedkyně Poslaneckého klubu Strany zelených a zároveň předsedkyně poslanecké Skupiny přátel Tibetu Kateřina Jacques. Z přítomných 103 poslanců a poslankyň podpořilo prohlášení 79, proti byli 2.

Prohlášení Poslanecké sněmovny k situaci v Tibetu

* s ohledem na výroční zprávu EU o lidských právech za rok 2007, usnesení Evropského parlamentu ze dne 13. prosince 2007 a usnesení Evropského parlamentu ze dne 15. února 2007,
* v návaznosti na rezoluci Senátu Parlamentu České republiky ze dne 20. března 1998,
* v návaznosti na usnesení Vlády České republiky ze dne 17. března 2008,
* v reakci na události posledních dnů, během nichž došlo k násilí v Tibetské autonomní oblasti,

vydává Poslanecká sněmovna toto prohlášení:

Poslanecká sněmovna vnímá lidská práva jako nedělitelnou a univerzální hodnotu, na jejíž dodržování mají nárok lidé všude na světě.

Poslanecká sněmovna vyzývá jak čínské orgány, tak demonstrující, aby se zdrželi jakéhokoliv násilí.

Poslanecká sněmovna pokládá za důležité, aby světová veřejnost měla možnost získat informace o aktuálním dění v Tibetu, a proto žádá vládu ČLR, aby umožnila přístup zástupcům světových sdělovacích prostředků do oblasti.

Poslanecká sněmovna pokládá za vhodné, aby do oblasti byli vysláni zástupci OSN a Červeného kříže, za účelem objasnění událostí posledních dnů.

Poslanecká sněmovna vyzývá k takovému politickému řešení práv tibetského lidu, které by reflektovalo zájmy a přání Tibeťanů a jejich kulturní a náboženskou svébytnost.

Poslanecká sněmovna podporuje účinné pokračování dialogu mezi Jeho Svatostí dalajlámou a představiteli Čínské lidové republiky. Řešení situace v Tibetu by mělo vycházet ze závěrů tohoto dialogu.

Poslanecká sněmovna – vzhledem k tragickým zkušenostem s politickými procesy v Československu a po rehabilitaci československých politických vězňů v 90. letech minulého století – trvá na propuštění a rehabilitaci všech občanů, kteří byli potrestáni za prosazování svých politických názorů nebo náboženského vyznání a za uskutečňování svých nezadatelných práv.

Poslanecká sněmovna vyzývá všechny své představitele, aby při mezinárodních jednáních aktivně vystupovali na obranu lidských práv obyvatel Číny a Tibetské autonomní oblasti.

Poslanecká sněmovna je přesvědčena, že toto prohlášení souzní s olympijskými ideály a Olympijskou chartou.

 

Další informace na stránkách Kateřiny Jacques