Potala, o.p.s.

Springfest Music for Tibet 2008

Již čtvrtý ročník tohoto festivalu zaznamenal opět velký úspěch! Festival navštívilo po oba dny celkem 311 platících diváků. Po odečtení nákladů, kterou bylo cestovné všech 16 kapel, zbylo ze vstupného a námi organizovaného občerstvení Kč 19 880,–. Dobrovolná sbírka uskutečněná v den festivalu činila Kč 5 420,–. Příspěvek sponzorů byl Kč 17 500,–. Dohromady přesáhl výtěžek loňských 41040,- a zastavil se na vynikajících  42 800,Kč !!!

Za těmito strohými čísly se však skrývá dobrovolná práce mnoha obětavých lidí. Dovolte mi jmenovat co nejvíce z těch, kdo se na tomto vynikajícím výsledku podíleli.

Nejprve musíme poděkovat Městu Hronov a Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov, jmenovitě ředitelce Marcele Kollertové. Tyto instituce poskytly zdarma Čapkův sál a jeho zázemí včetně pořadatelského personálu a postaraly se o distribuci plakátů. Finančními prostředky přispěly na tuto akci a podpořili tak dobrou věc tyto firmy:hlavní sponzor byla firma Hašpl-výroba hřebíků, Coroll s.r.o., Tamadex, Šefelín, Sico Rubena s.r.o.,KT-Sport, Zdravá výživa-Lantová-prodejny Hronov a Náchod,Čajovna u Bílého Draka, Veterina Hronov a Lékárna u Vojtěcha. Firma Grafital zdarma zpracovala návrh na plakát a Pivovar Náchod a.s. poskytl občerstvení pro účinkující. Děkujeme i firmě Merkurtisk za zapůjčení videoprojektoru a za jeho obsluhu po celou dobu festivalu děkujeme jmenovitě Zdeňku a Romanu Fiedlerovým. Kapele Tortharry a jejich zvukové technice, jmenovitě Davidu Vlachovi, Radku Kolínovi a Luboši Gorgánovi za ozvučení prvního dnu festivalu, kapele Miloš Dodo Doležal za ozvučení i osvětlení druhého dnu festivalu, jmenovitě Buchtovi, Láďovi a Miloši Doležalovi. Michalu Kopsovi děkujeme za akční a poutavé osvětlení všech kapel, Lucce Peterkové a Tomáši Peterkovi, kteří provázeli Music for Tibet slovem, Dáše Kolínové za klidný chod v zákulisí a Jindrovi Šťavíkovi za zajištění občerstvení pro diváky.Dále firmě Pécé za zajištění pečiva a ostatních dobrot do zákulisí. Mediálním partnerem celé akce byl Fajn Rock Music a Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme časopisu Whiplash, Mladé Frontě Dnes a Náchodskému deníku za propagaci. Firma Adifo, jmenovitě Mach Jiří zajistil kvalitní fotodokumentaci celé akce. Firmě Pulton , jmenovitě Fuschovi, děkujeme za zajištění předprodeje v náchodských hudebninách.

A velký dík patří hlavně účinkujícím kapelám Gummo,Invasion to Privacy,Prokion,Nihil,Tortharry,Heebie Jeebies,Desolated,Prokel,Papaya Tyrkys,MojeCity,Sulin,Aroma Lososa,Mauritius,Jesus Om,Merlin Dan Horyna,Miloš Dodo Doležal. Tyto kapely vystoupily bez nároku na honorář a mnohdy i bez nároku na cestovné.

Všem Buddhům a kapele Jesus Om patří dík za zrození festivalu a pomoc při organizaci. A nakonec patří dík všem divákům, kteří přišli a zaplatili vstupné, utratili za občerstvení nebo ještě přihodili peníze do připravené pokladničky.

Částku Kč 42 800,– použije Občanské sdružení Potala k zakoupení pomůcek pro žáky slepecké školy v tibetské Lhase a osobně je do školy doveze, pokud to situace ve Lhase dovolí. Pokud to bude vhodnější, bude část peněz použita na další vybraný projekt, tak jak bylo na festivalu avizováno. Podrobnosti sledujte na stránkách Music for Tibet – http://musicfortibet.wz.cz.

Již nyní byl zahájen výběr kapel na příští již 5. ročník Music for Tibet u příležitosti neblahého 50.výročí napadení Tibetu. Doufáme, že tou dobou už bude v Tibetu alespoň částečně dodržována autonomie, kterou se komunistická lidová Čína zavázala plnit již před desetiletími. Ještě lepší varianta by byla, kdyby jsme oslavili příští rok svobodný a samostatný Tibet. Festival bude opět dvoudenní a uskuteční se ve dnech 20. – 21. 3. 2009.

Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na Music for Tibet 2008 podíleli.

Všechny srdečně zveme už teď na příští ročník Springfestu Music for Tibet 2009!

Subham astu sarvadžagatam! Jaroslav Rubeš, jesusom@seznam.cz, tel.: 777 259 906.