Potala, o.p.s.

Prohlášení vlády České republiky k aktuální situaci v Tibetu

 

Vláda ČR a česká veřejnost tradičně kladou velký důraz na ochranu lidských práv, základních svobod a na ochranu kulturního a náboženského dědictví v celém světě. 

Vláda ČR proto sleduje události v Tibetu, které si vyžádaly řadu zraněných a obětí na životech, s hlubokým znepokojením. Vláda odsuzuje násilí na demonstrantech, kteří přicházejí svobodně projevit svůj názor a žádá jeho okamžité zastavení.  

Vláda ČR žádá propuštění preventivně zadržených osob a žádá, aby nebyly vystavovány lidsky nedůstojnému zacházení. 

Vláda ČR žádá vládu ČLR, aby umožnila svobodný přístup k objektivním informacím o tom, co se v Tibetu děje. Nezbytným krokem k naplnění tohoto cíle je umožnění přístupu zástupců nezávislých médií do oblasti a zrušení cenzury na informace. 

Vláda ČR apeluje na vládu Čínské lidové republiky, aby po vypršení “ultimáta” nepřistoupila k násilnému řešení situace a řešila ji dialogem, ke kterému je žádoucí přizvat i Jeho Svatost Dalajlámu. 

V Praze, dne 17. března 2008