Potala, o.p.s.

Společné prohlášení k situaci v Tibetu

V Tibetu se v posledních dnech a hodinách rozšířily další protesty na nová místa navzdory ultimátu vyzývajícímu Tibeťany, aby se do pondělní půlnoci vzdali a poskytli informace o protestujících.

Jsme otřeseni obrazovým zpravodajstvím, které v posledních několika dnech po velice dlouhé době jasně ukázalo světu, jak vypadá reálný Tibet za hradbou jinak všudypřítomné cenzury.

Jsme znepokojeni tím, že mnoho Tibeťanů je právě v těchto chvílích vystaveno atmosféře strachu a nesvobody.

Jsme znepokojeni zprávami o vypovězení nezávislých médií z postižených oblastí a cizinců pobývajících v Tibetu, o přerušení mobilní komunikace a omezení přístupu k internetu. Ptáme se, čemu a komu má tento stav naprosté nedostupnosti sloužit.

Soucítíme s tibetským lidem a rodinami obětí, které si demonstrace vyžádaly. Soucítíme se všemi zatčenými a neoprávněně vězněnými, kteří přicházejí pokojně vyjádřit svůj protest proti čínskému útlaku.

Vzhledem k přetrvávající kritické situaci v Tibetu vydáváme toto prohlášení:

  1. Žádáme vládu ČLR, aby okamžitě zastavila používání hrubé síly proti nenásilně protestujícím, a to zejména s ohledem na skutečnost, že podle dostupných zdrojů zemřelo za poslední týden násilnou smrtí 99 Tibeťanů. Žádáme, aby byla zraněným zajištěna lékařská péče. Dostáváme znepokojující zprávy, že některé nemocnice odmítají zraněné Tibeťany ošetřovat .
  2. Žádáme vládu ČLR, aby v souladu s vlastními předolympijskými sliby dovolila zahraničním novinářům a médiím okamžitý vstup na území Tibetu a umožnila tak objektivní zpravodajství o současné situaci. Zároveň žádáme, aby se již neopakovalo blokování mobilních sítí a přístupu k internetu.
  3. Naléhavě požadujeme nezávislé prošetření situace v Tibetu vyšetřovatelskou misí OSN a vyzýváme tímto Vládu a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby se všemi možnými prostředky zasadily za bezodkladné ustavení a vyslání nezávislé vyšetřovatelské mise, a to jak prostřednictvím samostatného postoje České republiky, tak formou společného stanoviska zemí EU.
  4. Dále znovu naléhavě požadujeme zahájení skutečného dialogu mezi tibetskou exilovou vládou a představiteli Čínské lidové republiky. Takový dialog je podle našeho přesvědčení jediným prostředkem umožňujícím opravdové, dlouhodobě fungující a především nenásilné řešení situace v Tibetu. I v tomto případě vyzýváme Vládu a Ministerstvo zahraničních věcí České republiky, aby neustávaly ve svém úsilí a nadále všemi dostupnými prostředky v tomto smyslu apelovaly na čínské vedení.
  5. Obracíme se na české politiky a všechny oficiální představitele české státní a veřejné správy, aby zvážili svou účast na OH v Pekingu, pokud by čínská vláda odmítla zahájit mírová jednání o řešení situace v Tibetu s představiteli tibetské exilové vlády. Olympijské hry by se za takové situace konaly v zemi, která odmítá dodržovat základní lidská práva, přestože se k tomu dříve zavázala jako k jedné z podmínek pořádání olympijských her. Obáváme se, že přítomnost oficiální představitelů jednotlivých zemí by mohla být využita čínskou státní mocí k propagandě zaměřené na ospravedlnění aktuální čínské politiky v Tibetu.
  6. Vyzýváme Český olympijský výbor, aby veřejně garantoval, že čeští sportovci, pokud se budou na základě vlastního rozhodnutí účastnit her v Pekingu, budou mít plnou svobodu vyjádřit jakýmkoli pokojným způsobem svůj názor na porušování lidských práv v Číně a Tibetu.

Oceňujeme prohlášení Vlády České republiky, které přijala na svém jednání dne 17. března 2008, a v němž mimo jiné žádá propuštění preventivně zadržených osob, stejně tak jako si vážíme prohlášení Ministerstva zahraničí České republiky k situaci v Tibetu ze dne 16. března 2008.

Rádi bychom poděkovali všem lidem, kteří aktivně vyjadřují svou podporu Tibeťanům.

Občanská sdružení: