Potala, o.p.s.

Springfest Music for Tibet 2007

Hronov – Praha – 4. dubna 2007:
Tentokrát zaznamenal třetí ročník tohoto festivalu velký úspěch!
Festival navštívilo po oba dny celkem 238 platících diváků. Po odečtení nákladové položky, kterou bylo cestovné všech 15 kapel, zbylo ze vstupného a námi zajišťovaného občerstvení Kč 23 110,–. Dobrovolná sbírka uskutečněná v den festivalu činila Kč 2 930,–. Příspěvek sponzorů byl Kč 15 000,–. Dohromady dosáhl výtěžek částky fantastických Kč 41 040,-– !!!

Za těmito strohými čísly se však skrývá dobrovolná práce mnoha obětavých lidí. Dovolte mi jmenovat všechny, kdo se na tomto vynikajícím výsledku podíleli.

Nejprve musíme poděkovat Městu Hronov a Kulturnímu a informačnímu středisku Hronov, jmenovitě ředitelce Marcele Kollertové. Tyto instituce poskytly zdarma Čapkův sál a jeho zázemí včetně pořadatelského personálu a postaraly se o distribuci plakátů. Finančními prostředky přispěly na tuto akci a podpořili tak dobrou věc tyto firmy: Lékárna u Vojtěcha, Coroll s.r.o., GZH s.r.o., Venta spol. s r.o., Vitamín s.r.o., Vrben, Šefelín, Sico Rubena s.r.o. a Čajovna u Bílého Draka. V tuto chvíli je nutno poděkovat Vratislavu Beranovi z kapely U Nás, který zprostředkoval většinu sponzorů. Také firma Grafital se podílela na finančním zisku, neboť zdarma zpracovala návrh na plakát a Pivovar Náchod a.s. poskytla občerstvení pro účinkující. Děkujeme i firmě Merkurtisk za zapůjčení videoprojektoru, Zdeňku a Romanu Fiedlerovým za zajištění videoprojekce po celou dobu festivalu, kapele Tortharry a jejich zvukové technice, jmenovitě Davidu Vlachovi, Radku Kolínovi a Luboši Gorgánovi za bezplatné ozvučení festivalu, Michalu Kopsovi za akční a poutavé osvětlení všech kapel, Lucce Peterkové, která bez nároku na honorář provázela Music for Tibet slovem, Dáše Kolínové za klidný chod v zákulisí a Tuleňovi za zajištění občerstvení pro diváky. Mediálním partnerem celé akce byl Český rozhlas Hradec Králové. Děkujeme časopisu Whiplash, festivalu Pohoda Trenčín, Mladé Frontě Dnes a Náchodskému deníku za propagaci a informovaní o této benefiční akci.

A velký dík patří hlavně účinkujícím kapelám Na3to!, Ganka, Tortharry, Heebie Jeebies, Insania, Papaya Tyrkis, Aroma Lososa, Prokion, 9*mm, Nil, Sansara, Bugaboo, Sulin, Chocolate Jesus a U Nás. Tyto kapely vystoupily bez nároku na honorář a mnohdy i bez nároku na cestovné.

Buddhovi a kapele Jesus Om patří dík za zrození festivalu a pomoc při organizaci. A nakonec patří dík všem divákům, kteří přišli a zaplatili vstupné, utratili za občerstvení nebo ještě přihodili peníze do připravené pokladničky.
Částku Kč 41 040,-– použije Nadační fond Potala k zakoupení pomůcek pro žáky slepecké školy v tibetské Lhase a osobně je do školy doveze. Budeme Vás informovat podrobně o předání těchto věcí slepým dětem.
Již nyní byl zahájen výběr kapel na příští již 4. ročník Music for Tibet.
Jednáme i s některými známějšími kapelami a o přípravách Vás budeme včas informovat. S největší pravděpodobností bude opět dvoudenní a uskuteční se ve dnech 14. -15. března 2008.
Ještě jednou děkujeme všem, kdo se na Music for Tibet 2007 podíleli.
Všechny srdečně zveme už teď na příští ročník Springfestu Music for Tibet 2008!

Subham astu sarvadžagatam! Jaroslav Rubeš, jesusom@seznam.cz, tel.: 777 259 906