Potala, o.p.s.

Videa

A Stranger in my Native Land

India 1998, 32 minutes, directed by Ritu Sarin and Tenzing Sonam, English with Czech subtitles A Stranger in my Native Land is the poignant and personal account of Tenzing Sonam’s first-ever visit to his homeland. From the far reaches of Amdo Province, where Tibetans have lost their language, to Lhasa, the heart of the country,…

Cizincem ve vlastní zemi / A Stranger in my Native Land

Indie 1998, 32 minut, režie Ritu Sarin and Tenzing Sonam, anglicky s českými titulky Naléhavý a velmi osobní záznam Tenzing Sonamovy první návštěvy v jeho tibetské domovině. Film sleduje filmařovo putování z odlehlých oblastí čínské provincie Amdo do hlavního města Tibetu Lhasy a dokumentuje jeho setkání s dávno ztracenými příbuznými, žijícími v zemi pod cizí…

The Trials of Telo Rinpoche

India 1994, 50 minutes, directed by Ritu Sarin and Tenzing Sonam, English with Czech subtitles Telo Rinpoche, a.k.a. Eddie Ombadykow, is a 21-year-old American whose favourite band is The Smashing Pumpkins. He is also a Buddhist monk who was brought up in a Tibetan monastery in India and recognized by His Holiness the Dalai Lama…

Zkoušky Telo-rinpočheho / The Trials of Telo Rinpoche

Indie 1994, 50 minut, režie Ritu Sarin and Tenzing Sonam, anglicky s českými titulky Telo-rinpočhe, vlastním jménem Eddie Ombadykov, je 21-letý Američan se zálibou v hudbě Smashing Pumpkins. Krom toho je tibetský mnich, vychovaný v tibetském exilovém klášteře a rozpoznaný Jeho Svatostí 14. dalajlamou za převtělence vysoce postaveného buddhistického učitele. V Kalmycké republice, odlehlé buddhistické…

The Shadow Circus: The CIA in Tibet

India 1998, 50 minutes, directed by Ritu Sarin and Tenzing Sonam, English with Czech subtitles The Tibetan people are well known for being devoutly religious and peace loving. What is less known is that thousands of Tibetans took up arms against the invading forces of Communist China and waged a bitter and bloody guerrilla war….

Stínové divadlo: CIA v Tibetu / The Shadow Circus: The CIA in Tibet

Indie 1998, 50 minut, režie Ritu Sarin a Tenzing Sonam, anglicky s českými titulky Tibeťané jsou po celém světě známi pro svou hlubokou náboženskou víru a mírumilovnost. Jen málokdo ví, že se tisíce příslušníků tibetského národa chopily zbraní, aby bránily svou vlast před čínskou invazí, a proti komunistické Číně vedly krvavou a krutou partizánskou válku….

Some Questions on the Nature of Your Existence

India/Austria 2007, 26 minutes, single-channel video installation, directed by Ritu Sarin and Tenzing Sonam, English with Czech subtitles A single-channel video installation, which explores the rarefied world of Tibetan Buddhist debate. Built around three sets of debates dealing with the basic Buddhist concepts of impermanence, lack of self-existence, and dependent-arising, the piece allows the viewer…

Několik otázek o povaze vaší existence / Some Questions on the Nature of Your Existence

Indie/Rakousko 2007, 26 minut, videoinstalace, režie Ritu Sarin a Tenzing Sonam, anglicky s českými titulky Tématem videoinstalace vytvořené na zakázku vídeňské nadace Thyssen-Bornemisza Art Contemporary je umění buddhistické debaty. Záznam tří debat na téma základních buddhistických konceptů pomíjivosti, ne-já a závislého vznikání umožní divákům sledovat aplikaci unikátní dialektické metody poznávání a ocenit její relevanci pro…

The Thread of Karma

India 2007, 50 minutes, directed by Ritu Sarin and Tenzing Sonam, English with Czech subtitles In 1991, filmmakers Ritu Sarin and Tenzing Sonam made The Reincarnation of Khensur Rinpoche, which followed the search and discovery of a 4-year-old reincarnated lama, Phara Khenchen Rinpoche. Sixteen years later, the directors revisit the reincarnation at Drepung Monastery in…

Předivo karmy / The Thread of Karma

Indie 2007, 50 minut, režie Ritu Sarin a Tenzing Sonam, anglicky s českými titulky V roce 1991 Ritu Sarin a Tenzing Sonam natočili film Převtělení Khänzur-rinpočheho, jehož tématem bylo čtyřleté pátrání po převtělenci významného tibetského lamy. O šestnáct let později oba filmaři tohoto převtělence, Phara Khänčhen-rinpočheho, znovu navštívili v klášteře Däpung v jižní Indii. Film…