Potala, o.p.s.

Jak využívat meditaci v běžném životě (praktický seminář)

Datum / čas
03/11/2017
18:00


Geše Lozang Zöpa nás seznámí s některými základními praktikami vhodnými pro každodenní život.

Meditace Mindfulness – jak rozvíjet vědomou mysl

Propracovaná metoda učí, jak nenechat myšlenky bezcílně těkat a zabývat se nepodstatnými věcmi, ale naopak soustředit pozornost na právě prožívanou zkušenost přítomného okamžiku.

Přípravná technika devíti dechů

je užitečná k nácviku meditace, ale pomáhá také v boji se stresem, nervozitou, tenzí apod. Ačkoli provádění devíti nádechů a výdechů vypadá jednoduše, má na naši mysl silný očistný vliv.        

Meditace tonglen

Tato praktika “dávání” a “braní” se provádí, abychom rozvinuli svoje soucítění, empatii a schopnost    zvládnout své vlastní utrpení a utrpení druhých. Pomáhá rozvíjet laskavost a zmírňovat strach z bolesti, utrpení, umírání a ztráty.