Potala, o.p.s.

Mandala pro pokoj, mír a soucítění

Datum / čas
02/11/2017 - 08/11/2017
10:00 - 17:00


Mandala pro pokoj, mír a soucítění

Skupinka mnichů tradice Gelug z tibetského exilového kláštera Gandän přijede ve dnech 1.–10. 11.  2017 do Prahy vytvořit pískovou mandalu zasvěcenou patronovi soucítění bódhisattvovi Čänräzigovi (sanskrtsky Avalókitéšvara), představit rituální hudbu, alikvótní zpěv a čhamové tance v maskách a nabídnout nám, Zápaďanům, k inspiraci a využití tibetské znalosti meditace, soustředění a ovládnutí mysli, léčivé dechové a hlasové jógy a dalších tradičních nauk, které pomáhají posílit vyrovnanost, soustředění a zaujetí pro správné rozhodování a konání a rozvíjejí vzájemné pochopení, laskavost a harmonii mezi lidmi. 

Tvorba mandaly s rituály a průběžným výkladem se uskuteční v Centru současného umění DOX (2.–8. 11.), semináře, přednášky a workshopy v Himálajském centru Potala (1.–10. 11.).

ČÄNRÄZIGOVA MANDALA pro pokoj, mír a soucítění

Centrum současného umění DOX, 2. – 8. 11. 2017

čt   2. 11.   od 11 hod.  přípravy pro tvorbu mandaly

                  od 18 hod.  Tibetské mandaly a jejich význam a symbolika

                  od 19 hod.   Zahajovací rituál pro sypání mandaly zasvěcené Čänräzigovi

Postupné vznikání pískové mandaly mohou návštěvníci průběžně sledovat v návštěvních hodinách galerie Dox. Každý den proběhnou modlitby nebo menší obřady spojené s tvorbou mandaly nebo ukázka filozofické debaty o aspektech buddhistického učení. Mniši budou s pomocí tlumočníka podrobně komentovat symboliku postupně se vynořujících jednotlivých součástí mandaly a seznamovat přihlížející s tibetskou duchovní kulturou. Na místě bude ke shlédnutí také dokumentární materiál o životě mnichů i laiků v Tibetu i indickém exilu.

Mniši budou mandalu vytvářet postupně, vždy od cca 10 hod. cca 16:30 hod. s krátkými pauzami na jídlo a čaj. V sobotu a neděli doprovodný program.

pá  3. 11.  

so  4. 11.   

ne  5. 11.

po  6. 11.

út   7. 11.  (galerie Dox má zavřeno)

stř  8. 11.  V odpoledních hodinách bude mandala dokončena a ponechána po nějaký čas v celistvosti, aby bylo možno si ji důkladně prohlédnout, promeditovat, procítit.

od 17 hod.  Geše Lozang Zöpa představí tibetskou hlasovou jógu, léčivé dechové praktiky a alikvótní zpěv používaný v klášterní hudbě. Pohovoří také o souvislostech zdraví, moudrosti a štěstí z pohledu tibetské tradice. Lozang Zöpa působil řadu let jako umdze, hlavní mistr rituálního zpěvu, jenž vede společné obřady v chrámové síni a dohlíží na správné provedení modliteb a zpěvů.

Poté, cca od 18 hod. bude následovat obřad rozmetání mandaly doprovázený čhamovými tanci v maskách a společný průvod ke břehu Vltavy (místo bude upřesněno), kde bude písek z mandaly vsypán do říčního proudu. Každý účastník může dostat část písku pro štěstí.

Mandaly se v tradiční tibetské kultuře, a to jak v rámci buddhistického, tak i bönistického nahlížení na koloběh bytí a cestu cítících bytostí k vysvobození z tohoto koloběhu, používají v mnoha podobách a souvislostech. Mandala je vnímána jako symbolický palác, v němž se během rituálu zpřítomňují konkrétní „božstva“ – osvícení nositelé konkrétních pozitivních vlastností a aspektů. Pro přihlížející, ale i pro ostatní bytosti v dosahu mandaly se tak zmnohonásobuje příležitost získat s poučením i motivaci a energii k vlastnímu duchovnímu pokroku. Být „při tom“ přináší pozitivní účinky.

Buddhismus nabízí řadu typů mentálních, fyzických i duchovních cvičení, která mají jednotlivcům pomáhat v postupu na cestě k probuzení. Jednou z vysoce uznávaných praktik je spojit se pro příklad a inspiraci s kvalitami některé již osvícené bytosti. K takovým osvíceným či probuzeným bytostem patří také bódhisattva Čänräzig (sanskrtsky Avalókitéšvara) představující aspekt nekonečné milující laskavosti a soucítění.

V Doxu mniši vytvoří mandalu zasvěcenou právě jemu. Čänräzigova mandala ukazuje metodu, jak cvičením soucítění vnášet do našeho světa mír a harmonii a rozvíjením těchto kvalit měnit svět k lepšímu.

V prostorách, kde bude vytvářena písková mandala, najdou návštěvníci také informační stolek a tibetský obchůdek a budou zde probíhat doprovodné programy (projekce, výklady, tvůrčí dílna).

Mniši ze sekce Hardong koleje Čhangce exilového kláštera Gandän (Gandän Čhangce Hardong Khangcän), jsou v Evropě na tříměsíční cestě, během níž se snaží získat finanční podporu pro stavbu nové shromažďovací síně pro svou klášterní kolej v Mundgodu v jihoindickém státě Karnátaka. Původní tibetský klášter Gandän, který založil buddhistický reformátor Congkhapa v roce 1419 nedaleko Lhasy, patřil k nejvýznamnějším náboženským institucím Tibetu. V roce 1959 byl Gandän během tibetského povstání rozbořen a zkáza byla dovršena za kulturní revoluce v letech 1966 – 1976, kdy byly ruiny rozmetány dynamitem. Od 80. let je opět opravován a dostavován podle původní podoby.

Tvorbu tibetské pískové mandaly a doprovodný program pořádá Potala, o. p. s.

Prostor pro mandalu laskavě poskytlo Centrum současného umění DOX.