Potala, o.p.s.

„Kdysi se Čuangovi zdálo, že je motýlem…“

Datum / čas
10/12/2015
18:00


Nejsvéráznější a nejsvébytnější spis období Válčících států, který se později stal jedním ze základních spisů taoismu. V Číně byl po staletí čten a rozebírán z všemožných úhlů. Populárním se stal, především pro své nesporné poetické kvality, též na Západě, kde se mezi jeho příznivce řadili např. Oscar Wilde nebo Martin Buber. Spis sám o sobě je nelehkým a mnohovrstevnatým dílem, které v kontextu našeho cyklu tvoří naprostý unikát.

Vstupné 100 Kč zahrnuje i čaj.