Potala, o.p.s.

Hledání místa člověka ve světě – Konfucius a jeho Hovory

Datum / čas
19/11/2015
18:00


Konfuciovo myšlení tvoří bez nadsázky nejdůležitější myšlenkový proud v dějinách Číny. Konfuciánská morálka tvořila základ myšlenkového světa téměř všech čínských dynastií počínaje dynastií Chan až do moderní doby. Základním dílem, jež nám zprostředkovává Konfuciovo učení, jsou jeho Hovory, které nám pečlivě líčí ucelený systém a představu správného fungování světa.