Potala, o.p.s.

Má Čína filosofii?

Datum / čas
22/10/2015
17:00


Úvodní přednáška cyklu Úvod do čínské filosofie se bude věnovat problematice svébytnosti čínského myšlení a uznání jeho filosofického statusu. Ve stručnosti představí prameny období Válčících států i předcházející vývoj čínského myšlení. Poskytne též základní historický a kulturní rámec nezbytný pro pochopení filosofických děl čínského starověku.