Potala, o.p.s.

Přednáškový cyklus akad. arch. Oldřicha Hozmana ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

Datum / čas
24/05/2010
18:30 - 21:00


Životní éterné síly a architektura.
Princip plynutí životních sil a harmonie proměny tvarů. Význam jazyka gest člověka pro živé působení architektury. Stavby v souladu s rytmem roku a dne. Éterné síly a jejich chápání v mimoevropských kulturách. Inspirace feng shui pro harmonické úpravy bytů a pro návrhy domů. Otázka pojmu zdraví, vitality a životních sil člověka i architektury. Příklady materiálů a technologií podporujících životní éter.