Potala, o.p.s.

Přednáškový cyklus akad. arch. Oldřicha Hozmana ORGANICKÁ ARCHITEKTURA

Datum / čas
17/05/2010
18:30 - 21:00


Krása v architektuře.
Co vytváří náladu architektury. Jak chápat pojem „astrální“ svět ve vztahu k prostředí. Smyslově morální vliv architektury jako umění na člověka a přírodu. Význam používání posvátné geometrie a proporce zlatého řezu. Praktické příklady a práce s barvami, osvětlením, vůněmi, zvukem a dalšími kvalitami působícími na smysly člověka skrze architekturu. Jak harmonicky vytvářet styl a význam estetického souladu v architektuře pro kladný běh událostí spojený se stavbami.