Potala, o.p.s.

Učení Jeho Svatosti 14. Dalajlamy v Budapešti

Datum / čas
18/09/2010 - 19/09/2010
Celý den


Zasvěcení a požehnání Čänräzig

V průběhu své návštěvy Budapešti bude Jeho Svatost 14. Dalajlama dávat zasvěcení Čänräzig, což pro pokročilé buddhisty znamená nejen požehnání, ale zahrnuje rovněž vyučování, vedení a zasvěcení. Pro ty, kteří nejsou obeznámeni s buddhismem je to příležitost k rozvoji soucitné a klidné mysli.

Jeho Svatost není ctěn jen jako duchovní vůdce Tibetu, projev soucitu všech Buddhů, ale také jako prostý buddhistický mnich, největší duchovní mistr naší doby a jako takový celým svým životem a praxí ztělesňuje hodnoty buddhistického učení.

Účast v rituálu

Podle buddhistického názoru je motivace našich činů velmi důležitá. V zájmu čistoty tohoto žádáme všechny účastníky aby v průběhu rituálu zachovávali správnou motivaci. Nebuddhističtí účastníci v žádném případě nemusejí dávat sliby ani se jakkoliv zavazovat k buddhismu. Respektující postoj vedený upřímnou snahou seznámit se s buddhistickými hodnotami, učením a rituály je dostačující.