Potala, o.p.s.

Setkání a beseda s tibetským mnichem Sanggjäm a ing. Lubomírem Sklenkou

Datum / čas
12/02/2012
14:00


Tématem bude současná situace v Tibetu, problémy, kterým Tibeťané čelí, a možnosti, jak
a v čem je možné je podpořit. V případě příznivého počasí bychom setkání zahájili cca 45 minutovou vycházkou na blízký kopec nad Vltavou, kde by Sanggjä provedl obřad za štěstí a dobro všech bytostí. (Sraz ve 14:00 před vchodem do Centra Potala).