Potala, o.p.s.

Školy a sekty tibetského buddhismu. Historie a význam pojmu sekta. Co dělá sektu sektou

Datum / čas
01/04/2009
18:00 - 19:00


Přednáška předního specialisty na otázku sekt PhDr. Zdeňka Vojtíška, ThD. s promítáním a besedou
(Ve výstavě – 2. patro)