Potala, o.p.s.

Společná meditace

Datum / čas
02/02/2015
18:00 - 20:00


Prvním setkáním Václava Havla a Jeho Svatosti XIV. dalajlamy na zámku v Lánech 2. února 1990 započalo nejen hluboké přátelství mezi oběma muži, ale změnilo se i postavení tibetského duchovního vůdce ve světě vysoké politiky. Na setkání vzpomíná tehdejší tajemník Václava Havla Alexandr Neuman, Eda Kriseová a Stašek Slavický. Moderuje Ivana Denčevová.