Potala, o.p.s.

Večer s dalajlamou

Datum / čas
04/02/2015
19:30


V prosinci uplynulo 25 let od udělení Nobelovy ceny míru a letos v únoru je to právě 25 let od první návštěvy 14. dalajlamy u nás. Tento světově známý nositel tibetské tradice oslaví v červenci 80. narozeniny.

Poprvé v Česku bude uveden dokumentární snímek Vyslyšené modlitby (Prayers Answered), který je unikátní sondou do muslimských komunit původem tibetského obyvatelstva Baltistánu, nejzápadnější enklávy tibetské kultury, a dále na řadě festivalů oceněný film Dalajlamovská renesance (Dalai Lama Renaissance), představující dalajlamu jako iniciátora setkání význačných osobností západní vědy, techniky a kultury a diskusí o řešení problémů současného světa.

REZERVOVAT VSTUPENKY

Vyslyšené motlitby

2007 USA, film Galek Palsang, 29 min

Na vymodlené pozvání kmenových vůdců přijíždí dalajlama do odlehlé chudé vesničky na hranicích Indie a Pákistánu. Výsledkem návštěvy je více než symbolické gesto – dalajlamova nabídka poskytnutí moderní výuky pro děti z vesnice s respektem k jejich náboženskému a kulturnímu dědictví. Bez vzniklého filmu by se o tomto úžasném příběhu nikdo nedozvěděl.

Dalajlamovská renesance

2007 USA, film Khashyara Darviche, 81 minut

Na začátku nového tisíciletí pozval tibetský dalajlama čtyřicet význačných osobností západní vědy, techniky a kultury do svého domu v severoindickém Himálaji, aby s nimi diskutoval o problémech tohoto světa a o jejich řešení. Setkání nabyté překvapením a silnými emocemi natáčel osmnáctičlenný filmový štáb pěti filmovými kamerami. Dokument, sestříhaný ze sto čtyřiceti hodin filmového materiálu zachycujícího inspirativní společné zkoumání možných variant budoucnosti lidstva, si vydobyl uznání kritiky a získal ocenění na několika významných filmových festivalech. Komentář k filmu Dalajlamovská renesance namluvil herec Harrison Ford.