Potala, o.p.s.

Významné návštěvy buddhistických učitelů v ČR

Rádi bychom vás upozornili na dvě návštěvy významných buddhistických učitelů spojené s výkladem buddhistických nauk, které se konají na jiných místech:
Mingjur Rinpočhe, významný lama a buddhistický učitel tradic Karma-Kagjü a Ňingma, autor mnoha knih (přeloženy i do češtiny), přijede na pozvání spolku Tergar Česko.

Akce se bude konat v Pražské křižovatce. Vstupenky je možné zakoupit přes prodejní síť GoOut, a to na celou akci nebo pouze na pátek či na víkend. 

https://goout.net/cs/yongey-mingyur-rinpoche/sztbykt/

Pátek 22. 7. 19:00–21:00 – přednáška „Mysl, cesta ke štěstí“
Mnozí tráví spoustu času zaobíráním se minulostí, plánováním budoucnosti a proplouváním každodenním životem v režimu autopilota. Žijí v mylném předpokladu, že jakmile dosáhnou toho či onoho a vnější okolnosti se uzpůsobí jejich představám, nepochybně se přiblíží pomyslné metě dokonalého štěstí a spokojenosti. Co je ale tou ingrediencí, která má opravdu potenciál přispět k trvalému štěstí? A jak vlastně „být šťastný“ navzdory mnohdy velmi trýznivým okolnostem dnešního světa? V přednášce Mingjur Rinpočhe osvětlí, jak se seznámit s přirozenými kvalitami vlastní mysli a skrze ně s vnitřním zdrojem radosti a klidu, nezávislým na vnějších podmínkách.

Víkend 23. –24. 7. – městský meditační retreat „Vědomí, soucit a moudrost: esence učení Radosti ze života“
Víkendový retreat nabídne unikátní příležitost praktikovat učení Radosti ze života pod přímým vedením Mingjur Rinpočheho. Rinpočhe se podělí o praktické rady, jak využít meditaci ke kultivaci bdělého vědomí, soucitu a moudrosti a osvětlí klíčové body meditační praxe. Radost ze života je sekulární cesta meditačních praxí, kterou Mingjur Rinpočhe vytvořil a jež se opírá o jeho životní zkušenost. Praxe mají kořeny v tibetském buddhistickém učení, nejsou však náboženské povahy. Zabývají se základními funkcemi mysli jako je uvědomování a tendence směřovat ke štěstí a odklánět se od utrpení. Skrze práci s přirozenými kvalitami mysli meditující postupně proměňuje vztah k prožívání přítomného okamžiku a učí se přistupovat k myšlenkám, pocitům a smyslovým prožitkům s bezpodmínečným přijetím a vřelostí. Denní program bude zahrnovat výukové lekce s Mingjur Rinpočhem, meditace pod jeho vedením a pod vedením kvalifikovaných instruktorů Tergaru a prostor pro otázky a odpovědi. Akce je vhodná pro začínající i zkušené meditující. Retreat není rezidenční. Případné ubytování a stravu si je nutné zařídit po vlastní ose. Na místě budou k dispozici nápoje a drobné občerstvení.

Jeho Svatost 42.Sakja Thidzin, vysoký lama tibetské buddhistické školy Sakja poprvé navštíví Českou republiku na pozvání spolku Siddhartha a bude předávat učení v Kongresovém centru na Masarykově koleji ČVUT. Bližší nformace najdete na webu  https://siddhartha.cz/

26. 8. 18-19:30 Učení o čtyřech vznešených pravdách
27. 8. 9- 10 .15 Učení o čtyřech nezměrnostech
10:45-12 Učení o šesti páramitách
14 – 15:15 Učení o útočišti
15:45-17 Učení o bódhičittě
17-17:30 Předání slibu útočiště a slibu bódhisattvy (pro zájemce)

Jeho Svatost Sakya Thidzin bude učit v angličtině, do češtiny bude překládat ctěný Bhante Dhammadípa.